Bijeneter

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Bijeneter (Merops apiaster)

De bijeneter komt in Nederland sporadisch voor. De vogel overwintert in Zuid-Afrika. In het broedseizoen vind je de vogel meestal rond het Middellandse Zeegebied. De bijeneter is een prachtig gekleurd vogeltje. De vogel eet niet alleen bijen, maar allerlei insecten. Vanaf een zitpost wordt op de langsvliegende insecten gejaagd.
Het nest wordt gebouwd in een zelf gegraven tunnel in een steile wand. Meestal vind je de bijeneter in de buurt van water en dus die steile wanden.
Kenmerken van het geslacht Bijeneters  (Meropidae) waartoe Bijeneter behoort.

Geslacht Merops.
Vogels uit het geslacht Bijeneter zijn fraai van kleur, slank en sierlijk. De middelste staartpennen zijn verlengd. De snavel is slank en gebogen. De vleugels zijn puntig. Het zijn geen zangvogels.
De meeste soorten komen alleen in Afrika voor.

SPECIFICATIES - bijeneter
familieScharrelvogels (Coraciiformes)
info familieEen orde die bestaat uit 10 families. Gemeenschappelijke kenmerken zijn een relatief grote snavel en een bont verenkleed. De poten hebben drie naar voren wijzende tenen en één naar achteren wijzende. Hierdoor kunnen ze zich goed vastgrijpen in bomen. Bekende scharrelvogels zijn de ijsvogel, de bijeneter, de hop en de neushoornvogel.
naam bijeneter (Merops apiaster)
waar langs steilwanden aan water, rivieren, plassen en meren
wanneer zeldzame zomergast in Nederland
meest opvallende kenmerken bont verenkleed, sierlijk, verlengde staartveren
verenkleed keel geel, zwarte oogstreep, snavel puntig
snavel, poten, staart blauwgroen, rug grotendeels geel, kruin roodbruin