Zilverschoon

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Zilverschoon (Potentilla asenrina)

De plant is bedekt met wit zilveren klierhaartje, aan dit uiterlijk ontleent ze haar naam. De plant vormt lange uitlopers over de grond. Bloemen minstens 1,5 cm doorsnede en op lange stelen. De plant is giftig.
Kenmerken van het geslacht Ganzerik  (Potentilla) waartoe Zilverschoon behoort.

Het geslacht Ganzerik (Potentilla) behoort tot de Rozenfamilie.

Planten uit dit geslacht zijn kruidachtige planten met witte of gele bloemen.
De kelk is zacht behaard. De bloemen staan alleen of in losse pluimen. De vruchtjes zijn niet genaald (vergelijk de vruchtjes van Nagelkruid).
Ook is er geen opvallend groot topblaadje zoals bij het Nagelkruid.

Met witte bloemen ==> Aardbeiganzerik

Met gele bloemen ==>
De bladeren zijn geveerd of handvormig.
Geveerd blad ==> Zilverschoon (P. anserina) of Liggende ganzerik (P. supina)

Handvormig blad
De bloemen staan alleen of in tweetallen of in losse pluimen.

Alleenstaand of met z′n tweeën
- stengel liggend, wortelend op de knopen ==> Vijfvingerkruid (P. reptans) (kelk en bloemkroon vaak 4-tallig), Kruipganzerik (P. anglica), Schijnaardbei (P. indica) (blad 3-=tallig)
- stengel rechtop of liggend, maar niet wortelend op de knopen ==> Tormentil (kelk en bloemkroon vaak 4-tallig )

De bloemen staan in losse pluimen
- Blad aan de onderzijde witviltig, ook bloemstelen en kelkbladen vaak witviltig ==> Vilt ganzerik (P. argentea)

- Blad aan de onderzijde groen of grijsgroen, bezet met rechte haren ==> Noorse ganzerik (P. norvegica), Rechte ganzerik (P. recta) of Middelste ganzerik (P. intermedia)

- Geen wollig krullende haren, blaadjes aan de onderzijde ruw behaard of kaal ==> Voorjaarsganzerik (P. tabernaemontani)

SPECIFICATIES - zilverschoon
familieRozenfamilie (Rosaceae)
info familieBloemen uit de Rozenfamilie hebben vrije kroonbladen en met stekels bezette stengels.
Het is een uitgebreide familie, waarvan de leden vaak eetbare vruchten dragen. Behalve de rozen met hun rijk aan vitamine C zijnde rozenbottels behoren ook de braam, de mispel, dwergkwee, peer, appel, vuurdoorn, meidoorn en lijsterbes tot de club. Meer kruidachtige soorten zijn agrimonie, pimpernel, vrouwenmantel, nagelkruid en ganzerik. En natuurlijk de aardbei!
naam zilverschoon (Potentilla asenrina)
waar Op natte tot vochtige, voedselrijke of brakke tot zilte grasgrond aan wegen, op akkers, in duinvalleien en aan de rand van schorren
bloei mei - augustus
kleur geel
blad afgebroken geveerd, zes tot twaalf deelblaadjes die diep getand zijn.
vrucht onbehaarde vruchtjes