Zilte schijnspurrie

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Zilte schijnspurrie (Spergula salina)

De kelkbladen zijn alleen aan de rand droogvliezig, niet of nauwelijks stekelpuntig, 3-4,5 mm lang. De steunblaadjes zijn breed 3-hoekig, samen halverwege rondom de bladen tot een kokertje vergroeid. Er zijn 2-8(10) meeldraden. De stengels zijn kruidachtig of soms iets houtig aan de voet.
Kenmerken van het geslacht Spurrie  (Spergula) waartoe Zilte schijnspurrie behoort.

Bladen kruisgewijs of in schijnkransen, smal tot draadvormig.
Aan de voet van de stengelbladen bevinden zich kleine, vliezige steunblaadjes.
Er zijn 5 stijlen. (3 stijlen bij Schijnspurrie!)
Bloemkroonblaadjes gaaf, 5-tallig.

SPECIFICATIES - zilte_schijnspurrie
familieAnjerfamilie (Caryophyllaceae)
info familieKenmerken van planten van deze familie zijn een duidelijk gelede stengel en kruiswijs staande enkelvoudige bladeren. De bloemen staan in tweearmige (gevorkte) bijschermen, waarvan de onderdelen vaak éénarmig worden. De kelk is vergroeidbladig, vijftandig, de kroon is eveneens vijfbladig, er zijn tien meeldraden (soms vijf). De stamper bestaat twee tot vijf vruchtbladen. Er zijn evenveel stijlen als vruchtbladen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, éénhokkig, met centrale zaaddrager.
naam zilte_schijnspurrie (Spergula salina)
waar op open, zilte grond, kwelders en schorren, in binnenland op gepekelde wegen
bloei mei - herfst
kleur paarsroze met witte voet, of geheel wit
blad lijnvormig en paarsgewijs tegenoverstaand
vrucht doosvrucht 4-6 mm labng