Witte honingklaver

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Witte honingklaver (Melilotus albus)

De Honningklaver bloeit met een lange, ijle tros van witte vlinderbloemen. De plant kan tot 1,5 meter hoog worden, is rijk vertakt en bloeit uitbundig. Ze is daarmee een echte blikvanger in de zomerse bermen.
De kiel van de bloemen is ongeveer even lang als de zwaarden, maar korter dan de vlag (zie onder specificaties bij Familie Vlinderbloemigen).
De bloemsteeltjes zijn kort.
De 3-tallige blaadjes staan verspreid. Het middelste deelblaadje is gesteeld. De blaadjes zijn hooguit 3 cm lang, de bladrand is getand. Er zijn 2 kleine, meestal ongetande steunblaadjes.
De peultjes zijn klein en bevatten 1 zaadje. Ze zijn donkerbruin gekleurd en kaal. Op de peulen zitten 3-6 dwarsrichels. Aan de top zit vaak nog een restantje van de stijl, als een snaveltje.
De planten zijn tweejarig en hebben een dikke penwortel
Kenmerken van het geslacht Honingklaver  (Melilotus) waartoe Witte honingklaver behoort.

plant niet rankend, blad drietallig, alle even groot, vrij kleine bloemen. Bloemen in dunne, langgerekte trossen. Geurt naar honing. Korte, dikke vruchtjes

SPECIFICATIES - witte_honingklaver
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam witte_honingklaver (Melilotus albus)
waar langs wegen en spoorwegen, op zonnige en open plaatsen
bloei juni - oktober
kleur wit
blad blad klein, tot 3 cm lang, zonder klierharen, getand, 3-tallig, middelste deelblaadje gesteeld
vrucht peul, omgekeerd eivormig, 3-5 mm lang, stekelpuntig en netvormig geaderd, kaal, grijsbruin