Wilg

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Wilg (Salix )

Een van de mooiste lentebodes is het wilgenkatje. De mannelijke katjes zijn heldergeel door de vele helmknopjes en lokken zo veel insecten. Maar ook de vrouwelijke katjes met de stampertjes mogen gezien worden.
En wat is er karakteristieker voor het Hollandse landschap dan een sloot omzoomd door een rijtje knotwilgen? Wat zou een parkvijver zijn zonder een imposante treurwilg?

Het determineren van wilgen is niet eenvoudig, er zijn veel soorten en nog meer bastaarden.
Waar je in elk geval naar moet kijken zijn de volgende punten:
Heeft de wilg al blad kijk dan
- of het blad van onder kaal is of alleen op de nerven behaard of in elk geval de onderzijde ook tussen de nerven behaard is?
- wat de vorm van het blad is en of de beharing al dan niet glanzend zilverig is?
Als de bloemen eerder verschijnen dan het blad kijk dan
- of de helmdraden vergroeid zijn of vrij staan
- hoe lang de katjes zijn
- en of de meeldraden onder aan behaard zijn.
Ik ben er nog niet aan toegekomen op zoek te gaan naar alle verschillende soorten. Een bomensite waar je veel informatie kunt vinden is Bomengids.nl.
Kenmerken van het geslacht Wilg  (Salix) waartoe Wilg behoort.

Bij de meeste wilgen verschijnen de bloemen, de katjes, voor de bladeren. Bij de schietwilg, de kraakwilg en meestal ook bij amandelwilg verschijnen de katjes gelijktijdig met het blad. Bij de laurierwilg verschijnen de katjes pas als de eerste blaadjes zich hebben ontplooid. Bij bovengenoemde soorten zijn de schutblaadjes in de katjes geelgroen, bij de overige soorten zwart. Omdat veel, ogenschijnlijk wilde planten, toch uit cultuur afkomstig zijn en omdat er vele bastaarden zijn is het erg moeilijk wilgen te determineren.
Een bekende verschijning in de duinen is de kruipwilg. Deze soort is vrij eenvoudig te herkennen aan de geringe lengte.

Een wilg die ongehinderd kan groeien noemt men schotwilg, een wilg die eens in de 6 tot 10 jaar op een hoogte van ongeveer 2 meter worden afgekapt noemt me knotwilg. Een tot vlak boven de grond gekapte wilg heet stoel of stoof.
Op de uiterwaarden vind je grote wilgenplantages, deze worden grienden genoemd.

SPECIFICATIES - wilg
familieWilgenfamilie (Salicaceae)
info familieTot de wilgenfamilie behoren twee geslachten, t.w. de wilgen en de populieren. Het zijn tweehuizige bomen of heesters, d.w.z. dat er aparte mannelijke en vrouwelijke planten zijn. De bladen zitten meestal verspreid, zijn enkelvoudig, met steunblaadjes.
De bloemen groeien in katjes. Dit zijn bloemen die dicht tegen de stengel aanzitten, ze vormen een soort aartje en zijn eenslachtig. Zijn de bloemen manlijk, dan valt het katje na de bloei in zijn geheel af.
Iedere bloem zit in de oksel van een schutblad (schub, katjesschub). Bloemdek napvormig of uit 1 of 2 honingklieren bestaand. Mannelijke bloemen met (1 of) 2 of meer meeldraden. Vrouwelijke bloemen met 1 bovenstandig, 1-hokkig vruchtbeginsel met 2-4 stempels. Doosvrucht met 2-4 kleppen openspringend. Zaden met haarkuif.
naam wilg (Salix )
waar matig voedselrijke, vrij droge tot matig vochtige grond in lichte loofbossen, bosranden, heggen en op kapvlakten, ook in de duinen
bloei maart-april
kleur katjes
blad elliptisch - eirond, bovenzijde glanzig, onderzijde grijsviltig
vrucht doosvrucht met 4 kleppen