Waterpunge

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Waterpunge (Samolus)

Een 3 dm hoog plantje met witte, in een tros staande bloempjes. De bloempjes hebben een geel hart. De vergroeide bloemkroon heeft 5 lobben. Er zijn 5 kroonblaadjes en 5 meeldraden. Het vruchtbeginsel is half-onderstandig. Waterpunge is een oorspronkelijk inheemse plant.
Kenmerken van het geslacht Waterpunge  (Samolus) waartoe Waterpunge behoort.

De bloemen van dit geslacht uit de Sleutelbloemfamilie zijn niet geel. De bloemkroon is niet teruggeslagen. Het blad is niet diep ingesneden. De kroonslippen zijn niet franjeachtig, de bloemen niet klokvormig. De stengel is bebladerd. Er is zowel een kelk als een kroon. De bloemkroon is groter dan de kelk. De plantjes staan rechtop en hebben trossen van kleine, witte bloemen.

SPECIFICATIES - waterpunge
familieSleutelbloemfamilie (Primulaceae)
info familiePlanten uit deze familie hebben tweeslachtige, alzijdig symmetrische bloemen. De kelk bestaat uit 4 of 5 slippen. De bloemblaadjes zijn aan de voet vergroeid tot een buis. Deze buis heeft aan de top 4 of 5 lobben of slippen. Er zijn evenveel meeldraden als kroonslippen - die meeldraden staan recht voor de kroonslippen (normaal is dat ze elkaar afwisselen). Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-hokkig, met veel zaadknoppen op een centrale zaaddrager. De vrucht is een doosvrucht. De bloemen zijn meestal fraai gekleurd en worden daarom veel als sierplant gekweekt.
naam waterpunge (Samolus)
waar pionier op matig voedselarme, vochtige grond, ziltige graslanden, vochtige duinvalleien, periodiek overstroomde duinpannen, ontziltende strandvlakten en ondiepe duinplassen
bloei juni - herfst
kleur wit
blad onbehaard, gaafrandig blad in wortelrozet, enkele bladen langs de stengel
vrucht doosvrucht