Voorjaarshelmkruid

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Voorjaarshelmkruid (Scrophularia vernalis)

Het Voorjaarshelmkruid valt op door de urnvormige, 5-lippige, geelgroene bloemen. Tussen de iets uiteenwijkende kroonslippen steken de meeldraden en de stijl naar buiten. Er is geen staminodium.
De bloemen staan in gesteelde bijschermenen in de oksels van een blad.
De plant als geheel is dicht en zacht behaard, vooral boven aan bevinden zich klieren.
Het blad is 3-hoekig-eirond en heeft een hartvormige bladvoet. De bladrand is diep getand. De onderste bladen zijn lang gesteeld, de onderste bijna zittend.
De vrucht is een doosvrucht.

Het Voorjaarshelmkruid vind je vooral in de Hollandse duinen, ook op de aan de binnenduinrand gelegen buitenplaatsen.
Kenmerken van het geslacht Helmkruid  (Scrophularia) waartoe Voorjaarshelmkruid behoort.

Leden van het geslacht Helmkruid (Scrophularia) hebben een behalve de vruchtbare helmdraden ook een onvruchtbare meeldraad (staminodium). Deze meeldraad bevindt zich onder de bovenste kroonslippen.

Verder hebben ze tegenoverstaande bladen. De bloemen hebben geen spoor, de kroonslippen zijn een weinig ongelijk. De bovenlip is 2-slippg. De bloemen staan in veelbloemige bijschermen.

SPECIFICATIES - voorjaarshelmkruid
familieHelmkruidfamilie (Scrophulariaceae)
info familieHet heeft nogal gerommeld binnen de Helmkruidfamilie, waardoor deze familie nu aanzienlijk kleiner is dan voorheen. Een groot aantal geslachten is nu ondergebracht bij de Weegbreefamilie (Plantaginaceae)en de Bremraapfamilie (Orobanchaceae).
Een opmerkelijke binnenkomer in de familie is de Buddleja (Vlinderstruik).

De belangrijkste geslachten zijn de Toorts (Verbascum) en het Helmkruid (Scrophularia).

Kenmerkend zijn een bovenstandig, 2-hokkig vruchtbeginsel en een bloembouw die varieert van regelmatig tot tweezijdig symmetrisch.
naam voorjaarshelmkruid (Scrophularia vernalis)
waar op droge tot vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte grond in duinbos en duinstruikgewas
bloei april-juni
kleur groengeel
blad zacht behaard, 3-hoekig hartvormig
vrucht doosvrucht