Voorjaarsganzerik

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Voorjaarsganzerik (Potentilla tabernaemontani)

De Voorjaarsganzerik mag in de categorie Vrolijke voorjaarsbloeiers niet ontbreken. Het is een plant van kalkhoudende, droge grond en dus vooral in de duinen te vinden.
De Voorjaarsganzerik is een zodevormende plant. Opvallend zijn de afstaande haren op de stengels en onderzijde van de blaadjes. De stengels zijn liggend tot opstijgend. De bloemdragende stengels komen aan de zijkanten uit het wortelrozet (bij andere ganzerik-soorten zijn de bloemdragende stengels eindelings).
De heldergele bloemen staan in een losse pluim van weinig bloemen. De kroonblaadjes zijn langer dan de kelkblaadjes.

Het blad is handvormig en heeft 5-7 wigvormige, getande deelblaadjes. De bovenzijde ervan is min of meer kaal, de onderzijde afstaand behaard. Er zijn nauwelijks stengelbladen. Wel zijn er smalle, lijnvormige steunblaadjes. Bij stengelbladen zijn de steunblaadjes langwerpig-eirond.
Kenmerken van het geslacht Ganzerik  (Potentilla) waartoe Voorjaarsganzerik behoort.

Het geslacht Ganzerik (Potentilla) behoort tot de Rozenfamilie.

Planten uit dit geslacht zijn kruidachtige planten met witte of gele bloemen.
De kelk is zacht behaard. De bloemen staan alleen of in losse pluimen. De vruchtjes zijn niet genaald (vergelijk de vruchtjes van Nagelkruid).
Ook is er geen opvallend groot topblaadje zoals bij het Nagelkruid.

Met witte bloemen ==> Aardbeiganzerik

Met gele bloemen ==>
De bladeren zijn geveerd of handvormig.
Geveerd blad ==> Zilverschoon (P. anserina) of Liggende ganzerik (P. supina)

Handvormig blad
De bloemen staan alleen of in tweetallen of in losse pluimen.

Alleenstaand of met z′n tweeën
- stengel liggend, wortelend op de knopen ==> Vijfvingerkruid (P. reptans) (kelk en bloemkroon vaak 4-tallig), Kruipganzerik (P. anglica), Schijnaardbei (P. indica) (blad 3-=tallig)
- stengel rechtop of liggend, maar niet wortelend op de knopen ==> Tormentil (kelk en bloemkroon vaak 4-tallig )

De bloemen staan in losse pluimen
- Blad aan de onderzijde witviltig, ook bloemstelen en kelkbladen vaak witviltig ==> Vilt ganzerik (P. argentea)

- Blad aan de onderzijde groen of grijsgroen, bezet met rechte haren ==> Noorse ganzerik (P. norvegica), Rechte ganzerik (P. recta) of Middelste ganzerik (P. intermedia)

- Geen wollig krullende haren, blaadjes aan de onderzijde ruw behaard of kaal ==> Voorjaarsganzerik (P. tabernaemontani)

SPECIFICATIES - voorjaarsganzerik
familieRozenfamilie (Rosaceae)
info familieBloemen uit de Rozenfamilie hebben vrije kroonbladen en met stekels bezette stengels.
Het is een uitgebreide familie, waarvan de leden vaak eetbare vruchten dragen. Behalve de rozen met hun rijk aan vitamine C zijnde rozenbottels behoren ook de braam, de mispel, dwergkwee, peer, appel, vuurdoorn, meidoorn en lijsterbes tot de club. Meer kruidachtige soorten zijn agrimonie, pimpernel, vrouwenmantel, nagelkruid en ganzerik. En natuurlijk de aardbei!
naam voorjaarsganzerik (Potentilla tabernaemontani)
waar droge, kalkhoudende grond in grasland, vooral in de duinen
bloei maart - juni
kleur geel, 5 kroonblaadjes, weinig bloemen in losse pluim
blad rozetbladeren handvormig met 5-7 wigvormige getande deelblaadjes, bovenzijde kaal, onderzijde afstaand behaard. Weinig tot geen stengelbladen
vrucht 1-zadige dopvrucht