Vogelwikke

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Vogelwikke (Vicia cracca)

Eigenlijk is de Vogelwikke best wel een leuke plant met haar tros van blauwpaarse bloemen en rankende bladstelen. Toch loop je er gemakkelijk aan voorbij. Rankend tussen andere gewassen en dat bij voorkeur in de volle zon nodigt ze niet echt uit tot een fotosessie. En dan is het ook nog eens een zeer algemene plant, waardoor ze al snel in de categorie ′komt nog wel eens′ valt.

Kenmerkend voor de bloem van de Vogelwikke is dat de plaat (=het brede, bovenste gedeelte) van de vlag (=het bovenste kroonblad) ongeveer even lang is als de nagel (=het smalle, onderste gedeelte). Bij de Bonte wikke is die plaat meestal half zo kort als de nagel, de Bonte wikke is ook meer paars-blauwpaars. Kijk dus hoe ver de ′bovenlip′=vlag omhoog steekt en hoe lang het andere, liggende stuk van die vlag, het bovenste kroonblad, is.
De bloemen staan in een rijke tros aan een lange steel. De bloemen zijn naar 1 kant gekeerd. De binnenzijde van de bloemen is blauw, de buitenzijde paars, maar lichtblauwe of witte bloemen komen ook voor. De steel is ongeveer even lang als het schutblad.
Het blad is geveerd, er zijn 12-20 lijnvormige-langwerpige, 2-6 mm brede en 0,5-3 cm lange deelblaadjes. Het topblad is een rank. de onderzijde is De vrucht van de Vogelwikke is een peul van 1-2,5 cm lang met een kort steeltje.

De Stijve wikke heeft dan juist weer een dubbel zo lange plaat als nagel.

Het blad is even geveerd en eindigt meestal in een rank. Er zijn 8-12 paren deelblaadjes. Waar de bladeren aan de steel zitten zijn er kleine steunblaadjes. Het blad is vaak, vooral aan de onderzijde, behaard.
Kenmerken van het geslacht Wikke  (Vicia) waartoe Vogelwikke behoort.

Er zijn ongeveer 140 wikkesoorten. Ze komen voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Wikkes zijn kruidachtige planten, meestal met ranken waarmee ze naburige planten beklimmen. De namen Wikke en Vicia zijn dan ook etymologisch verwant met ′viere′, Latijn voor wikkelen of binden. De vruchten zijn peulen.

Belang voor de mens
De bekendste wikke is de tuinboon (Vicia faba). Het is de enige eetbare boon die van nature voorkomt in de Oude Wereld. Een aantal wikkesoorten, zoals voederwikke (Vicia sativa subsp. sativa) en bonte wikke (Vicia villosa), zijn op vele plaatsen in de wereld in cultuur als veevoer. De planten binden stikstof uit de lucht en zijn daardoor ook zeer geschikt als groenbemester en voor het produceren van plantaardige compost. De zaden worden vaak gebruikt in vogelvoer. (bron: Wiki)

SPECIFICATIES - vogelwikke
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam vogelwikke (Vicia cracca)
waar op vochtige, voedselrijke grond in graslanden en bermen, bosranden en waterkanten
bloei juni - september
kleur blauwpaars
blad even geveerd eindigend in een rank, onderzijde behaard
vrucht peul 1-2,5 cm lang