Vogelmuur

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Vogelmuur (Stellaria media)

Vogelmuur bloeit rijk met kleine, witte bloemen, de plantjes kunnen hele tapijten vormen. De 5 kroonblaadjes zijn diep ingesneden en meestal wat korter dan de kelkblaadjes. De plantjes zijn het hele jaar door te vinden, maar kennen hun hoogtepunt in het voorjaar.
Kenmerkend voor de Vogelmuur t.o.v andere muursoorten is de rij haren die zich aan 1 zijde van de ronde stengel bevindt. Per stengellid wisselt de plaats van de rij haren.
De bladeren staan tegenover elkaar. De onderste zijn gesteeld, de bovenste zittend. Het blad is eirond en kort toegespitst en de stelen en de voet zijn gewimperd.
De Vogelmuur bloeit in een tweetakkig bijscherm.
De kelkblaadjes zijn langwerpig, fijn toegespitst en teer behaard.

Er zijn 3-5 meeldraden. De 3 stijlen zijn ongeveer even lang als de meeldraden.
De vrucht is eirond en iets langer dan de kelk. De kleine zaden zijn donker roodbruin en hebben fijnmazige, gelijkmatig verdeelde afgeplatte bobbeltjes.

De enigszins gelijkende Duinvogelmuur (S. apetala) heeft geen of hele korte, bleke kroonbladen, de plant is geelgroen, de zaadjes zijn klein.
De Heggevogelmuur (S. neglecta) en Bermvogelmuur (S. ruderalis) hebben grotere zaden. Heggevogelmuur heeft daarbij 8-10 meeldraden.

Drienerfmuur (Moehringia trinerva) en de Hoornbloem spec (Cerastium spec.) missen de diep ingesneden kroonbladen en de eenzijdige beharing van de stengel.
Kenmerken van het geslacht Muur  (Stellaria) waartoe Vogelmuur behoort.

Kelkbladen vrij.
De kroonbladen ontbreken of zijn minder dan half zo lang als de kelkbladen, of veel smaller.

Nu valt er te kiezen tussen planten met niet vlakke, naaldvormige bladen en 4 stijlen en een doosvrucht met 4 kleppen ==> Sagina (Vetmuur)
of planten met vlakke, elliptische tot lijnvormige bladen, 3 stijlen en een doosvrucht met 6 kleppen ==> Stellaria (Muur).
Heukels onderscheidt binnen het geslacht Stellaria (Muur) de volgende soorten:
  • Bosmuur
  • Heggenvogelmuur
  • Duinvogelmuur
  • Vogelmuur
  • Moerasmuur
  • Grote muur
  • Grasmuur
  • Zeegroene muur
De laatste 3 hebben een 4-kantige stengel, de 4 eerstgenoemde hebben een ronde stengel.

SPECIFICATIES - vogelmuur
familieAnjerfamilie (Caryophyllaceae)
info familieKenmerken van planten van deze familie zijn een duidelijk gelede stengel en kruiswijs staande enkelvoudige bladeren. De bloemen staan in tweearmige (gevorkte) bijschermen, waarvan de onderdelen vaak éénarmig worden. De kelk is vergroeidbladig, vijftandig, de kroon is eveneens vijfbladig, er zijn tien meeldraden (soms vijf). De stamper bestaat twee tot vijf vruchtbladen. Er zijn evenveel stijlen als vruchtbladen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, éénhokkig, met centrale zaaddrager.
naam vogelmuur (Stellaria media)
waar op open, droge tot vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond, in akkers en tuinen
bloei het hele jaar door
kleur wit, kroonbladen diep ingesneden
blad langer dan 7 mm, onderste bladen gesteeld
vrucht groene doosvrucht, zaden donker roodbruin