Veldzuring

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Veldzuring (Rumex acelosa)

De Veldzuring is de eerste zuring die bloeit in het voorjaar. Daarom zie je haar vaak in gezelschap van Fluitenkruid en Vossenstaart. Een mooie combinatie doordat de bloeiwijze vaak rood tot donkerrood is aangelopen. De kleur kan ook witachtig-groen zijn. De plant wordt tot 1 meter hoog. Het rijpe bloemdek is groter dan 3 mm, de buitenste vruchtdekslippen zijn achterover tegen het steeltje geslagen.
Kenmerken van het geslacht Zuring  (Rumex) waartoe Veldzuring behoort.

De bloemen van dit geslacht hebben dunne steeltjes en hangen min of meer over in trossen of pluimen. Het zijn windbloemen. Ze zijn soms twee-, soms éénslachtig. De vrucht is driekantig en lijkt op een zaadje. Het wordt omsloten door vruchtdekslippen, de sterk uitgegroeide drie binnenste bloemdekslippen die als een soort vleugeltjes voor de verspreiding zorgen.
Het blad bevat zuringzout.
Er zijn veel bastaardsoorten zuring.

SPECIFICATIES - veldzuring
familieDuizendknoopfamilie (Polygonaceae)
info familieKruiden of klimmende planten. De bloemen zijn 2-slachtig. Er zijn meer of minder dan 6 bloemdekbladen. De bloeiende stengels zijn bebladerd. Soms is een deel van de bladen grondstandig. Er zijn 10 of minder meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. De bladeren staan verspreid. De stengel heeft op de knopen vliezige, stengelomvattende, tot een tuitje vergroeide steunblaadjes.

Tot deze familie behoren de Rumex (Zuring), Fallopia (Kielduizendknoop), Polygonum (Varkensgras), Fagopyrum (Boekweit) en Persicaria (Duizendknoop).
naam veldzuring (Rumex acelosa)
waar algemeen op vochtige tot matige vochtige, grazige grond
bloei mei - juni
kleur rood
blad pijlvormig, 2-6maal zo lang als breed, niet tot weinig gekroesd
vrucht vruchtje omsloten door drie vruchtkleppen