Veldbies

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Veldbies (Luzula campestris)

Veldbies behoort tot de Russenfamilie. Het geslacht Veldbies onderscheidt zich van het geslacht Rus doordat de bladeren aan de rand vezelig behaard zijn en vlak. Die van de Rus onbehaard, smal en meestal priemvormig.
Bij de Gewone veldbies (Luzula campestris) zijn de helmdraden veel korter dan de helmknoppen. Meestal zijn er 5 of minder aartjes op uitstaande of knikkende stelen.
Kenmerken van het geslacht veldbies  (Luzula) waartoe Veldbies behoort.

Het blad van de Veldbies is lang wit gewimperd, vlak, grasachtig.
De doosvrucht is 3-zadig.

SPECIFICATIES - veldbies
familieRussenfamilie (Juncaceae)
info familieKruidachtige, 1-jarige of overblijvende planten. Meestal met een wortelstok. Leden van de Russenfamilie hebben smalle, grasachtige bladeren. De bloemen zijn regelmatig van vorm en 2-slachtig. Er zijn 6 bloemdekbladen, die groen, bruin of strokleurig zijn, aan de rand vaak vliezig. Er zijn 6 of 3 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-3-hokkig met 3 draadvormige stempels. De vrucht is een 3- tot veelzadige doosvrucht.
naam veldbies (Luzula campestris)
waar op droge tot matig vochtige zure grond in schrale graslanden en bermen, grazige heidevelden
bloei maart - mei
kleur kastanjebruin; gele helmknoppen
blad grasachtig met witte haartjes
vrucht doosvrucht met 3 zaden