Treurwilg

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Treurwilg (Salix xpendulina)

De Treurwilg is ongewijfeld een van de mooiste bomen. Statig, peinzend, eeuwige rust uitstralend laat ze haar groen- of oranjegele takken neerdalen naar het water aan haar voet.
De Treurwilg is een aangeplante soort en komt verwilderd vrijwel niet voor.

De echte treurwilg is de Krulwilg (S. babylonica), deze soort heeft kronkelige takken, het blad is in de lengterichting gekromd.
De meest aangeplante soort is een vorm van S. alba (Schietwilg). Er zijn een aantal hybriden.
Kenmerken van het geslacht Wilg  (Salix) waartoe Treurwilg behoort.

Bij de meeste wilgen verschijnen de bloemen, de katjes, voor de bladeren. Bij de schietwilg, de kraakwilg en meestal ook bij amandelwilg verschijnen de katjes gelijktijdig met het blad. Bij de laurierwilg verschijnen de katjes pas als de eerste blaadjes zich hebben ontplooid. Bij bovengenoemde soorten zijn de schutblaadjes in de katjes geelgroen, bij de overige soorten zwart. Omdat veel, ogenschijnlijk wilde planten, toch uit cultuur afkomstig zijn en omdat er vele bastaarden zijn is het erg moeilijk wilgen te determineren.
Een bekende verschijning in de duinen is de kruipwilg. Deze soort is vrij eenvoudig te herkennen aan de geringe lengte.

Een wilg die ongehinderd kan groeien noemt men schotwilg, een wilg die eens in de 6 tot 10 jaar op een hoogte van ongeveer 2 meter worden afgekapt noemt me knotwilg. Een tot vlak boven de grond gekapte wilg heet stoel of stoof.
Op de uiterwaarden vind je grote wilgenplantages, deze worden grienden genoemd.

SPECIFICATIES - treurwilg
familieWilgenfamilie (Salicaceae)
info familieTot de wilgenfamilie behoren twee geslachten, t.w. de wilgen en de populieren. Het zijn tweehuizige bomen of heesters, d.w.z. dat er aparte mannelijke en vrouwelijke planten zijn. De bladen zitten meestal verspreid, zijn enkelvoudig, met steunblaadjes.
De bloemen groeien in katjes. Dit zijn bloemen die dicht tegen de stengel aanzitten, ze vormen een soort aartje en zijn eenslachtig. Zijn de bloemen manlijk, dan valt het katje na de bloei in zijn geheel af.
Iedere bloem zit in de oksel van een schutblad (schub, katjesschub). Bloemdek napvormig of uit 1 of 2 honingklieren bestaand. Mannelijke bloemen met (1 of) 2 of meer meeldraden. Vrouwelijke bloemen met 1 bovenstandig, 1-hokkig vruchtbeginsel met 2-4 stempels. Doosvrucht met 2-4 kleppen openspringend. Zaden met haarkuif.
naam treurwilg (Salix%20xpendulina)
waar langs sloten en waterkanten
bloei april - mei
kleur -
blad vlak, aanvankelijk dicht dons- of zijdeachtig behaard, fijn getand
vrucht katjes