Stijve ogentroost

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Stijve ogentroost (Euphrasia officinalis)

Stijve ogentroost is veel te vinden langs de zeereep en in door konijnen begraasde graslandjes. Elders zeldzaam.

De bovenlip van de bloem is niet of zwak gewelfd (vergelijk Rode ogentroost, Akkerogentroost en Kleverige ogentroost met sterk gewelfde bovenlip).
De bloemkroon varieert in kleur van wit tot paarsachtig. Er zijn geen klierharen (vergelijk Beklierde ogentroost).

De Stijve ogentroost (E. stricta) kent een aantal ondersoorten.
  • Vierrijige ogentroost - bloeiwijze compact, bladen dik, vlezig en broos
  • bloeiwijze ijl, bladen dun of iets verdikt, niet broos:
    • Echte stijve ogentroost - schutbladen met lang genaalde tanden
    • Slanke ogentroost - stengel draadvormig, weinig vertakt, blad smal, schutbladen ongenaald of kort genaald
    • Bosogentroost - stengel stevig en rijk vertakt, blad breed, schutbladen ongenaald of kort genaald
Kenmerken van het geslacht Ogentroost  (Euphrasia) waartoe Stijve ogentroost behoort.

De bloemen lijken op lipbloemen. Het zijn halfparasieten. De soorten van dit geslacht vertonen seizoendimorphisme: ze zijn gesplitst in een weinig vertakte voorjaarssoort en een meestal sterk vertakte soort die later bloeit.

SPECIFICATIES - stijve_ogentroost
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam stijve_ogentroost (Euphrasia officinalis)
waar vochtige, kalkhoudende zandgrond, natte duinvallei
bloei juni - oktober
kleur wit-paarsachtig met donkere bovenlip en gele vlek
blad blad met stompe, spitse of kort genaalde tanden.
vrucht tweehokkige, veelzadige doosvrucht