Stalkaars

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Stalkaars (Verbascum thapsiformes)

Stalkaars - Koningskaars
Bloemen groot (ruim 3 cm) - bloemen ca. 2m
Zoom bloemblaadjes vlak - zoom bloemblaadjes iet naar binnen gebogen
Van de 5 helmdraden zijn er bij beide soorten 2 onbehaard:
hooguit 2 maal langer dan oranje helmknopjes - 3-4 maal langer dan oranjerode helmknopjes
Stempel langwerpig, aflopend langs stijl, knotsvormig - stijl rond, knopvormig
Blad onder bloemtros hartvormig - blad onder bloemtros langwerpig
Blad met spitse top - blad met iets afgeronde top
Kenmerken van het geslacht Toorts  (Verbascum) waartoe Stalkaars behoort.

De soorten van dit geslacht bevatten geen tot weinig honing. Er bestaan veel bastaarden tussen de verschillende soorten, maar ze zijn meestal onvruchtbaar en komen derhalve in de natuur weinig voor.

Het blad staat verspreid. De kroonbuis is veel korter dan de slippen.

Alle meeldraden met dwars op de meeldraad geplaatste helmknoppen ==> Zwarte toorts, Paarse toorts, Vlokkige toorts, Melige toorts, Kandelaarstoorts.

Onderste 2 meeldraden met schuin langs de draad aflopende helmknoppen, bovenste 3 met dwars geplaatste helmknoppen ==> Mottenkruid, Keizerskaars, Koningskaars en Stalkaars

Het Mottenkruid heeft kaal blad en meestal alleenstaande bloemen in de oksels van schutbladen.
De overige 3 hebben dicht behaard tot viltig blad, ook zijn sterharen aanwezig. Bloemen in aarvormige kluwens. De 3 kortste meeldraden met wol.

koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars
Koningskaars Stalkaars Keizerskaars
blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad niet of kort aflopend
bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, met plotse, lange spits
bladvoet geleidelijk versmald bladvoet geleidelijk versmald bladvoet afgerond tot hartvormig
2 onderste helmdraden 3-4x zo lang als de kort aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden niet meer dan 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen
stamper knopvormig, niet aflopend langs de stijl stempel hartvormig, aflopend lang de stijl stempel aflopend lang de stijl, lijn-spatelvormig

SPECIFICATIES - stalkaars
familieHelmkruidfamilie (Scrophulariaceae)
info familieHet heeft nogal gerommeld binnen de Helmkruidfamilie, waardoor deze familie nu aanzienlijk kleiner is dan voorheen. Een groot aantal geslachten is nu ondergebracht bij de Weegbreefamilie (Plantaginaceae)en de Bremraapfamilie (Orobanchaceae).
Een opmerkelijke binnenkomer in de familie is de Buddleja (Vlinderstruik).

De belangrijkste geslachten zijn de Toorts (Verbascum) en het Helmkruid (Scrophularia).

Kenmerkend zijn een bovenstandig, 2-hokkig vruchtbeginsel en een bloembouw die varieert van regelmatig tot tweezijdig symmetrisch.
naam stalkaars (Verbascum thapsiformes)
waar kalkrijke ruigten, zeeduinen
bloei juli - oktober
kleur geel, soms wit
blad beide zijden wollig behaard, langwerpig, gekarteld, met lange spits, stengelbladen aflopend tot voorbij voorafgaande blad
vrucht doosvrucht