Smalle wikke

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Smalle wikke (Vicia sativa, subsp nigra)

De Smalle wikke is een ondersoort van de Voederwikke, echter, anders dan deze, behoort de Smalle wikke tot onze min of meer natuurlijkse graslandvegetaties. De soort komt ook voor in de duinen.

De Smalle wikke kan tot 1 meter hoog worden, het is een klimplant. De duinvariant klimt nauwelijks en ligt veelal op de grond.
De onderste bladeren aan de stengels hebben slechts 1 of 2 paar deelblaadjes, de hogere bladeren hebben echter 3-6 smalle, 2-3 mm brede deelblaadjes. Er zijn duidelijke getande steunblaadjes.
De bloemen staan in de oksels van de bladeren. Meestal staan ze alleen, of hooguit met 2 of een enkele keer met 4 bij elkaar. De bloemen zijn klein (10-20 mm), roodachtig paars met weinig verschil tussen vlag en zwaard. De zwaarden zijn ietsje roder. Later kleuren de bloemen meer blauwpaars.
De tanden van de kelk zijn iets korter dan de kelkbuis.
De peul is tot 4 cm lang, zwart na rijping en bij het openspringen draaien de kleppen zich tweemaal om hun as.

De Voederwikke heeft veel grotere bloemen.
Kenmerken van het geslacht Wikke  (Vicia) waartoe Smalle wikke behoort.

Er zijn ongeveer 140 wikkesoorten. Ze komen voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Wikkes zijn kruidachtige planten, meestal met ranken waarmee ze naburige planten beklimmen. De namen Wikke en Vicia zijn dan ook etymologisch verwant met ′viere′, Latijn voor wikkelen of binden. De vruchten zijn peulen.

Belang voor de mens
De bekendste wikke is de tuinboon (Vicia faba). Het is de enige eetbare boon die van nature voorkomt in de Oude Wereld. Een aantal wikkesoorten, zoals voederwikke (Vicia sativa subsp. sativa) en bonte wikke (Vicia villosa), zijn op vele plaatsen in de wereld in cultuur als veevoer. De planten binden stikstof uit de lucht en zijn daardoor ook zeer geschikt als groenbemester en voor het produceren van plantaardige compost. De zaden worden vaak gebruikt in vogelvoer. (bron: Wiki)

SPECIFICATIES - smalle_wikke
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam smalle_wikke (Vicia sativa, subsp nigra)
waar op grazige zandgrond, ook in de duinen
bloei mei - juli
kleur blauwpaars tot roodpaars 1-2 cm groot
blad verspreid staande geveerde bladeren met rank, deelblaadjes 2-3 mm breed en lancet- tot lijnvormig
vrucht peulvrucht