Smalle weegbree

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Smalle weegbree (Plantago lanceolata)

De Smalle weegbree heeft lancetvormige tot lijnlancetvormige bladeren. Ze zijn kaal tot behaard. De hoofdnerven zijn doorschijnend en er zijn geen dwarsnerven.
Anders dan bij de Zeeweegbree is de kroonbuis van de Smalle weegbree onbehaard.
De aarstelen zijn gegroefd.
De aren zijn eivormig tot cilindrisch.
De bloemkroon is doorschijnend, de slippen zijn spits. De helmdraden zijn geelachtig wit.
De schutbladen zijn droogvliezig, eirond en toegespitst.
De vrucht is een doosvrucht met 2 of 3 zaden.

De Smalle weegbree is een zeer algemene soort en is te vinden op open en grazige, vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte grond langs wegen en bermen en in graslanden.
Kenmerken van het geslacht Weegbree  (Plantago) waartoe Smalle weegbree behoort.

De bloemen van de weegbree staan in een lang gesteelde, lange of korte aar. Meestal zijn er een stamper en meeldraden. De meeldraden komen meestal later tot ontwikkeling dan de stijl, zodat er uit een bloem of alleen 4 meeldraden steken, of alleen een stijl. Boven aan de aar zie je meestal alleen stijlen uitsteken, van onderen alleen meeldraden, of van onderen stijlen en de hogere bloemen zijn dan nog gesloten. De vrucht is een doosvrucht, die met een dekseltje openspringt. De bladeren staan meestal alle in een rozet, alleen bij de Zandweegbree staan de bladeren langs de stengel.
Het blad van de Hertshoornweegbree is veerspletig tot dubbel veerspletig. Het blad van de overige soorten is niet veerspletig.
De Zeeweegbree heeft lijnvormige bladeren en een behaarde kroonbuis.
De Smalle weegbree heeft lancet- tot lijnlancetvormige bladeren. De hoofdnerven van de bladeren zijn doorschijnend, er zijn geen dwarsnerven. De aarstelen zijn duidelijk gegroefd. De aren zijn eivormig tot cilindrisch. De overige soorten (Ruige weegbree, Grote Weegbree en Getande weegbree) hebben eironde bladeren.

SPECIFICATIES - smalle_weegbree
familieWeegbreefamilie (Plantaginaceae)
info familieLeden van deze familie zijn land- of waterplanten. De bladen staan verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Het blad is enkelvoudig. Er zijn geen steunblaadjes. De bloemen zijn 1- of 2-slachtig. Er zijn 1-4 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-4-hokkig. De vrucht is een doosvrucht, nootje of 4-delige splitvrucht.

Tot deze familie worden tegenwoordig ook de Callitrichaceae (Sterrenkroosfamilie) en Hippuridaceae (Lidstengfamilie) gerekend.
naam smalle_weegbree (Plantago lanceolata)
waar algemeen
bloei mei-september
kleur bruinig
blad wortelrozet lijn- of speervormig blad
vrucht lichtbruin doosvruchtje