Sikkelklaver

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Sikkelklaver (Medicago falcata)

Kenmerkend voor de Sikkelklaver zijn de sikkelvormige, behaarde peultjes.
De gele bloemen staan in bijna bolronde trosjes aan de top van de takken of in de bladoksels. De stelen zijn veel langer dan het bijbehorende blad. De bloemsteeltjes zijn langer dan de kelkbuis en de schutbladen. De kelk is behaard.
Het blad is drietallig en behaard. De top van de deelblaadjes is getand en voorzien van een stekelpuntje. De onderste blaadjes zijn breder dan de bovenste. De steunblaadjes zijn lancetvormig en hebben een gave rand of zijn hooguit aan de voet getand. De top is vaak priemvormig toegespitst. De kelk is behaard, de bloemkroon is dubbel zo lang als de kelk.

Kenmerken van het geslacht Rupsklaver  (Medicago) waartoe Sikkelklaver behoort.

De Rupsklaver behoort tot de Vlinderbloemfamilie. Het zijn niet-rankende planten. Blad samengesteld, bestaande uit 3 kleine blaadjes.
De bloemen niet opvallend groot.
Tot dit geslacht behoren de paarsblauwe Luzerne, de gele Sikkelklaver, Hopklaver en de Rupsklaver.
Let voor de determinatie vooral op de kenmerken van de vruchtjes.

SPECIFICATIES - sikkelklaver
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam sikkelklaver (Medicago falcata)
waar op dijken en hellingen langs de rivieren en in de duinen
bloei mei - september
kleur geel
blad 3-tallig, deelblaadjes langwerpig,behaard en aan de top getand en met stekelpunt, onderste blaadjes breder. Steunblaadjes lancetvormig, gaafrandig of aan de voet getand
vrucht gekromde peul