Sierlijk vetmuur

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa)

Sierlijk vetmuur is een ragfijn plantje. De hoogte varieert van 5 - 20 cm. De witte kroonbladen zijn dubbel zo lang als de kelkbladen. Het blad is kort stekelpuntig, de middelste en bovenste dragen een bundeltje bladen in de oksels. De bloemsteel is tot 10 mm lang en staat rechtop. De takken ontspruiten uit 1 punt. Het plantje lijkt op Gewone spurrie, deze plant heeft echter vliezige steunblaadjes aan de voet van de bloeistengels.
Sierlijk vetmuur wordt ook wel Krielparnassia genoemd. In de oude flora komt ze voor als Knopig Vetmuur. Dit knopig vetmuur wordt in oude flora in 3 varianten genoemd, nl. 1. gewoon, 2. met klierharen (glandulosa) en met de bladen kort en vlezig en met bulbillen in de bovenste bladoksels (moniliformis).
Kenmerken van het geslacht Vetmuur  (Sagina) waartoe Sierlijk vetmuur behoort.

De meeste bladen staan kruisgewijs 2 aan 2. De bloemkroonblaadjes zijn niet ingesneden. Er zijn 5 stijlen. Kelkblaadjes groen. Bloempjes gesteeld.

SPECIFICATIES - sierlijk_vetmuur
familieAnjerfamilie (Caryophyllaceae)
info familieKenmerken van planten van deze familie zijn een duidelijk gelede stengel en kruiswijs staande enkelvoudige bladeren. De bloemen staan in tweearmige (gevorkte) bijschermen, waarvan de onderdelen vaak éénarmig worden. De kelk is vergroeidbladig, vijftandig, de kroon is eveneens vijfbladig, er zijn tien meeldraden (soms vijf). De stamper bestaat twee tot vijf vruchtbladen. Er zijn evenveel stijlen als vruchtbladen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, éénhokkig, met centrale zaaddrager.
naam sierlijk_vetmuur (Sagina nodosa)
waar op open, natte, voedselarme, kalkrijke, soms iets brakke grond in duinvalleien en op groene stranden
bloei juli- september
kleur wit
blad kort stekelpuntig, de middelste en bovenste met in de oksels een bundeltje bladen
vrucht 5-kleppige doosvrucht