Schorrenzoutgras

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Schorrenzoutgras (Triglochin maritima)

Niet bloeiende planten van Schorrenzoutgras lijken op Zeeweegbree. Schorrenzoutgras heeft op dwars doorsnede halfronde bladeren, Zeeweegbree vlakke en ondiep gegroefde bladeren.

De bloemen staan in een tros. De tros is forser dan die van Moeraszoutgras. Er zijn 6 bloemdekbladen en 6 meeldraden. De bloemen hebben aan de voet geen schutblad.
De vruchtjes staan niet tegen de as aangedrukt, zoals bij Moeraszoutgras.
Kenmerken van het geslacht Zoutgras  (Triglochin) waartoe Schorrenzoutgras behoort.

-

SPECIFICATIES - schorrenzoutgras
familieZoutgrasfamilie (Juncaginaceae)
info familieKruidachtige moeras- of waterplanten. Blad met een tongetje. Bloemen in een tros, zonder schutbladen, regelmatig, 2-slachtig. 6 groene bloemdekbladen, 6 meeldraden, vruchtbeginsels bovenstandig, 6, min of meer vergroeid. De vrucht is een splitvrucht.
naam schorrenzoutgras (Triglochin maritima)
waar op natte, zilte gronden buiten- en binnendijks, ook in onbemeste, natte, niet-zilte graslanden bij de kust, in duinvalleien
bloei mei - augustus
kleur donkergroen, soms roodachtig
blad blad op dwarse doorsnede halfrond, grasachtig
vrucht splitvrucht, langwerpig-eivormigm 4-6 mm lang, 2-3 mm breed, niet tegen de as aangedrukt, 6 deelvruchtjes