Schapenzuring

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Schapenzuring (Rumex acetosella)

De Schapenzuring is een klein, ijl, rood plantje, maar vaak zo talrijk aanwezig dat de grond geheel rood kleurt. De Schapenzuring doet dan nauwelijks onder voor de bollen- of heidevelden.
Als de grond schraler is, zijn de bladstengels wat langer, maar meestal is de plant lager dan 30 cm.
Het blad is spiesvormig (zijwaarts gericht), maar kan ook oningesneden zijn of maar één zijslip hebben.
De blaadjes zijn vaak rood aangelopen, evenals de vrouwelijke bloemen en het zaad. De kleine felrode, kiemende blaadjes vallen in de winter vaak op tussen de korstmossen.
De mannelijke bloem bestaat uit 3 smalle kelkblaadjes en 3 bloemblaadjes, maar ze lijken zo op elkaar dat er eigenlijk 6 bloemblaadjes lijken te zijn. De vrouwelijke bloem heeft kuifachtige stempels.

Het blad van de Schapenzuring werkt verkoelend bij koorts en uitslag. De plant wordt graag door schapen en geiten gegeten, vandaar ook de naam ′Schaaps-Zuring′.
Kenmerken van het geslacht Zuring  (Rumex) waartoe Schapenzuring behoort.

De bloemen van dit geslacht hebben dunne steeltjes en hangen min of meer over in trossen of pluimen. Het zijn windbloemen. Ze zijn soms twee-, soms éénslachtig. De vrucht is driekantig en lijkt op een zaadje. Het wordt omsloten door vruchtdekslippen, de sterk uitgegroeide drie binnenste bloemdekslippen die als een soort vleugeltjes voor de verspreiding zorgen.
Het blad bevat zuringzout.
Er zijn veel bastaardsoorten zuring.

SPECIFICATIES - schapenzuring
familieDuizendknoopfamilie (Polygonaceae)
info familieKruiden of klimmende planten. De bloemen zijn 2-slachtig. Er zijn meer of minder dan 6 bloemdekbladen. De bloeiende stengels zijn bebladerd. Soms is een deel van de bladen grondstandig. Er zijn 10 of minder meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. De bladeren staan verspreid. De stengel heeft op de knopen vliezige, stengelomvattende, tot een tuitje vergroeide steunblaadjes.

Tot deze familie behoren de Rumex (Zuring), Fallopia (Kielduizendknoop), Polygonum (Varkensgras), Fagopyrum (Boekweit) en Persicaria (Duizendknoop).
naam schapenzuring (Rumex acetosella)
waar zandige grond zoals bouwgrond, duinen
bloei juni - september
kleur rood
blad spiesvormig = met twee spitse, zijwaarts gerichte voetslippen
vrucht driekantig zaad, rood van kleur