Ruw vergeet-mij-nietje

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis collina)

De kelk heeft bovenaan rechte, afstaande haren, onderaan afstaande haren met haakvormig omgebogen top.
De zoom van de bloemkroon is enigszins trechtervormig verdiept.
Bloemen altijd blauw
De vruchtsteel is bijna even lang als, of iets korter dan de kelk. De vruchtkelk open. De stengelbladen staan af. Het blad is stomp. De goed ontwikkelde bloemtros heeft geen bladeren en is veel langer dan de bebladerde stengel.
Kenmerken van het geslacht Vergeet-mij-nietje  (Myosotis) waartoe Ruw vergeet-mij-nietje behoort.

De bloemkroonbuis is door gele kroonschubben gesloten (geel hartje), zodat de helmknoppen bedekt zijn. De bloemkroon is trechtervormig. De stengel staat rechtop. De bloemen staan in schichten. De kelk is na de bloei niet vergroot. De bladen staan verspreid. Bloemkleur hoofdzakelijk blauw (soms roze of geel).
Stijlen los tussen de 4 vruchtjes, die geheel glad zijn.

SPECIFICATIES - ruw_vergeet-mij-nietje
familieRuwbladigenfamilie (Boraginaceeën)
info familieDe familie is duidelijk te herkennen aan de in schichten geplaatste bloemen, d.w.z. in twee rijen, naast elkaar, afwisselend naar rechts- en linksboven gericht.
Deze schichten zijn vaak aan de top opgerold en ontrollen zich tijdens het ontluiken.
De bladen zijn vaak ruw- , maar ook zachtharig of zelfs onbehaard.
Het vruchtbeginsel is duidelijk van buiten in vieren gedeeld met de stijl in het midden. Hieruit ontstaat een splitvrucht die in vier op zaden lijkende dopvruchtjes uiteenvalt. Dit kenmerk zie je ook bij de Lipbloemigen, maar ze onderscheiden zich van deze door de nooit regelmatig kruiswijs staande bladen en door de 5 meeldraden.
Veel soorten hebben naar binnen uitstekende plooien in de bloemkroon, de zgn. kroonschubben, die dikwijls de stamper en meeldraden bijna geheel overdekken
Ruwbladigen hebben opvallende bloemen en worden druk bezocht door insecten.
Aan de dopvruchtjes zitten vaak weerhaakjes.
naam ruw_vergeet-mij-nietje (myosotis collina)
waar duinen, rivierduintjes, dijken, zandig bouwland
bloei mei - juni
kleur blauw
blad stengelbladen stomp en afstaand
vrucht splitvrucht