Ruige weegbree

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Ruige weegbree (Plantago media)

De aarstelen van de Ruige weegbree zijn veel langer dan de bladen. De meeldraden hebben lila helmdraden. Het blad is elliptisch tot eirond, soms zelfs smaller, vrij dicht behaard. Het heeft een korte steel.
Kenmerken van het geslacht Weegbree  (Plantago) waartoe Ruige weegbree behoort.

De bloemen van de weegbree staan in een lang gesteelde, lange of korte aar. Meestal zijn er een stamper en meeldraden. De meeldraden komen meestal later tot ontwikkeling dan de stijl, zodat er uit een bloem of alleen 4 meeldraden steken, of alleen een stijl. Boven aan de aar zie je meestal alleen stijlen uitsteken, van onderen alleen meeldraden, of van onderen stijlen en de hogere bloemen zijn dan nog gesloten. De vrucht is een doosvrucht, die met een dekseltje openspringt. De bladeren staan meestal alle in een rozet, alleen bij de Zandweegbree staan de bladeren langs de stengel.
Het blad van de Hertshoornweegbree is veerspletig tot dubbel veerspletig. Het blad van de overige soorten is niet veerspletig.
De Zeeweegbree heeft lijnvormige bladeren en een behaarde kroonbuis.
De Smalle weegbree heeft lancet- tot lijnlancetvormige bladeren. De hoofdnerven van de bladeren zijn doorschijnend, er zijn geen dwarsnerven. De aarstelen zijn duidelijk gegroefd. De aren zijn eivormig tot cilindrisch. De overige soorten (Ruige weegbree, Grote Weegbree en Getande weegbree) hebben eironde bladeren.

SPECIFICATIES - ruige_weegbree
familieWeegbreefamilie (Plantaginaceae)
info familieLeden van deze familie zijn land- of waterplanten. De bladen staan verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Het blad is enkelvoudig. Er zijn geen steunblaadjes. De bloemen zijn 1- of 2-slachtig. Er zijn 1-4 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-4-hokkig. De vrucht is een doosvrucht, nootje of 4-delige splitvrucht.

Tot deze familie worden tegenwoordig ook de Callitrichaceae (Sterrenkroosfamilie) en Hippuridaceae (Lidstengfamilie) gerekend.
naam ruige_weegbree (Plantago media)
waar vochtige, min of meer kalkrijke grond in graslanden, op dijken en in bermen, algemeen in Zuid-Limburg, elders zeldzaam
bloei mei - juni
kleur witachtig, doorschijnend
blad elliptisch tot eirond, soms smaller, vrij dicht behaard, in de korte, brede steel versmald
vrucht 2-4-zadige doosvrucht