Raapzaad

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Raapzaad (Brassica rapa)

Het Raapzaad is een van de planten die vaak vooral bermen met hun bloemen geel kleuren. Andere bekende geelbloeiers in de berm zijn Herik en Koolzaad.
Het Raapzaad is een echte voorjaarsbloeier, de beide andere verschijnen wat later in het seizoen.
Bladeren<
Raapzaad

Het bovenste blad van het raapzaad is blauwgroen van kleur, geheel stengelomvattend en heeft een diep-hartvormige voet. De onderste bladeren zijn heldergroen en behaard aan beide zijden.
Koolzaad
Stengelblad blauwgroen (ook de onderste), ondiep hartvormig half-stengelomvattend. Onderste bladeren mmestal kaal.
De eveneens gelijkende Grote zandkool, Knopherik, Zwarte mosterd en Herik hebben geen stengelomvattend blad.

Bloemen
Raapzaad

Bloemknoppen meestal onder de open bloemen. Bloemen middelgroot, kroonbladeren meestal niet overlappend.
Koolzaad
Bloemknoppen meestal boven de geopende bloem. Bloemen groot, kroonbladen meestal overlappend.


Raapzaad

35-75 mm, kaal. Snavel langer dan 5 mm en ongeveer 25% van de totale vrucht.
Koolzaad
Vruchten 35-95 mm, kaal. Snavel langer dan 5 mm, ongeveer 15% van totale lengte van de vrucht.

Zie ook Determinatiehulp gele kruisbloemigen.
Kenmerken van het geslacht Kool  (Brassica) waartoe Raapzaad behoort.

De bloemen van de koolsoorten bestaan uit vier kelkbladen, vier kroonbladen, zes meeldraden en twee vruchtbladen.
De vrucht van deze planten is een hauw.

Tot dit geslacht behoren veel land- en tuinbouwgewassen zoals bijvoorbeeld de boerenkool, broccoli, spruitkool enz. . Ook het Koolzaad en Raapzaad en Mosterd behoren tot dit geslacht.

SPECIFICATIES - raapzaad
familieKruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae)
info familiePlanten uit deze familie zijn redelijk gemakkelijk te herkennen, omdat de bloemen en de vruchten volgens hetzelfde plan zijn gebouwd. Kenmerkend is dat er, behalve op het eind en het begin van de bloei, altijd zowel knoppen, bloemen als vruchten aan een plant zitten, waarbij de bloeiende bloemen altijd het hoogst aan de stengel zitten.
De bouw van de kruisbloemfamilieleden is als volgt:
  • 4 losse kelkblaadjes
  • 4 losse bloemblaadjes
  • 2 korte en 4 langere meeldraden
  • stamper bestaand uit een vruchtbeginsel, een korte stijl met knopvormige of gespleten stempel
  • vrucht een hauw of een hauwtje
  • vruchten openen met 2 kleppen, tussen de kleppen zit een vliezig tussenschotje, langs de randen hiervan groeien de zaden
naam raapzaad (Brassica rapa)
waar landbouwgewas, vaak verwilderd
bloei voorjaarsbloeier, maar tot in oktober te vinden
kleur geel
blad lancetvormig, borstelig behaard en stengelomvattend. Bovenste bladeren met diep-hartvormige voet, bladeren aan de voet heldergroen.
vrucht hauw