Pijlkruid

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Pijlkruid (Sagittaria)

Pijlkruid is een overplant met kruipende wortelstok. Het meest kenmerkend zijn de pijlvormige bladen, maar de plant heeft ook lijnvormige bladen. De bloemen zijn wit met een paarse nagel. Ze staan in kransen van drie aan rechtopstaande, driekantige stengels. De onderste bevatten veel stampers, de bovenste veel meeldraden. De mannelijke bloemen hebben langere stelen dan de vrouwelijke, deze laatste zijn bijna zittend. Het stuifmeel wordt pas uitgestrooid als de vrouwelijke bloemen zijn uitgebloeid. In het najaar maakt de plant aan ondergrondse uitlopers knollen. Deze worden door watervogels gegeten.
Kenmerken van het geslacht Pijlkuid  (Sagittaria) waartoe Pijlkruid behoort.

-

SPECIFICATIES - pijlkruid
familieWaterweegbree (Alismataceae)
info familieKruidachtige water- of moerasplanten.
Bladen in een wortelrozet of langs de stengel verspreid. Bij de meeste soorten zijn de eerst gevormde bladen lijnvormig, pas later ontwikkelen zich bladen met een echte bladschijf. Hierdoor kan het blad aan een plant zeer verschillend zijn. In dieper water worden meestal alleen lijnvormige bladen gevormd.
De bloemen hebben 3 kelkbladen, 3 kroonbladen en 6 meeldraden. Vruchtbeginsel bovenstandig, vrij of aan de voet vergroeid. De vrucht is een nootje.
naam pijlkruid (Sagittaria)
waar in stilstaand of zwak stromend water tot vrij diep, voedselrijk water
bloei juni -september
kleur wit met paarse nagel
blad blad aan de voet van de stengel staand, lang gesteeld, stomp of spits, diep pijlvormrig, ondergedoken bladen lijnvormig
vrucht nootje, 4-6 mm lang, aan de top met 1 mm lange, rechtopstaande snavel