Melige toorts

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Melige toorts (Verbascum lychnitis)

De Melige toorts is een 0,60 tot 1,50 m hoge plant. De bloemtrossen zijn sterk vertakt en smal (bij het Mottenkruid staat ieder bloempje op een apart steeltje). De bloemen zijn klein (1,5 - 2 cm), bleekgeel, soms heldergeel of wit. De helmdraden hebben witte wolharen (paarse wol bij Mottenkruid). Alle 5 meeldraden zijn even lang en hebben een dwarsgeplaatste helmknop. De stempel is knopvormig. De bovenste bladeren hebben een versmalde of afgeronde voet en zijn zittend. De onderzijde van het blad is melig (grijsachtig viltig) door fijne sterharen. Het vilt verdwijnt in de loop van het seizoen.
De Koningskaars en de Stalkaars hebben op de stengel aflopende bladeren. De bladen zijn aan beide zijden dicht viltig door boomvormig vertakte haren. De bloemgroepjes staan dicht opeen aan de top van de aar.
Ook de bloemsteeltjes en kelken zijn wit bestoven. De stengel is bovenaan kantig. De Melige toorts is een zeldzame, inheemse soort.
Kenmerken van het geslacht Toorts  (Verbascum) waartoe Melige toorts behoort.

De soorten van dit geslacht bevatten geen tot weinig honing. Er bestaan veel bastaarden tussen de verschillende soorten, maar ze zijn meestal onvruchtbaar en komen derhalve in de natuur weinig voor.

Het blad staat verspreid. De kroonbuis is veel korter dan de slippen.

Alle meeldraden met dwars op de meeldraad geplaatste helmknoppen ==> Zwarte toorts, Paarse toorts, Vlokkige toorts, Melige toorts, Kandelaarstoorts.

Onderste 2 meeldraden met schuin langs de draad aflopende helmknoppen, bovenste 3 met dwars geplaatste helmknoppen ==> Mottenkruid, Keizerskaars, Koningskaars en Stalkaars

Het Mottenkruid heeft kaal blad en meestal alleenstaande bloemen in de oksels van schutbladen.
De overige 3 hebben dicht behaard tot viltig blad, ook zijn sterharen aanwezig. Bloemen in aarvormige kluwens. De 3 kortste meeldraden met wol.

koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars
Koningskaars Stalkaars Keizerskaars
blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad niet of kort aflopend
bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, met plotse, lange spits
bladvoet geleidelijk versmald bladvoet geleidelijk versmald bladvoet afgerond tot hartvormig
2 onderste helmdraden 3-4x zo lang als de kort aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden niet meer dan 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen
stamper knopvormig, niet aflopend langs de stijl stempel hartvormig, aflopend lang de stijl stempel aflopend lang de stijl, lijn-spatelvormig

SPECIFICATIES - melige_toorts
familieHelmkruidfamilie (Scrophulariaceae)
info familieHet heeft nogal gerommeld binnen de Helmkruidfamilie, waardoor deze familie nu aanzienlijk kleiner is dan voorheen. Een groot aantal geslachten is nu ondergebracht bij de Weegbreefamilie (Plantaginaceae)en de Bremraapfamilie (Orobanchaceae).
Een opmerkelijke binnenkomer in de familie is de Buddleja (Vlinderstruik).

De belangrijkste geslachten zijn de Toorts (Verbascum) en het Helmkruid (Scrophularia).

Kenmerkend zijn een bovenstandig, 2-hokkig vruchtbeginsel en een bloembouw die varieert van regelmatig tot tweezijdig symmetrisch.
naam melige_toorts (Verbascum lychnitis)
waar min of meer open, droge, matig voedselrijke, vaak omgewerkte grond en langs spoorwegen, duinen
bloei juli - oktober
kleur bleekgeel, soms wit of heldergeel
blad Bovenzijde blad zonder haren, onderzijde melig door fijne sterharen
vrucht tweehokkige, veelzadige doosvrucht