Lathyruswikke

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Lathyruswikke (Vicia lathyroïdes)

Lathyruswikke is een piepkleine wikkesoort die vooral in de duinen voorkomt in de maanden april-juni.

De Lathyruswikke heeft een onvertakte rank. De bloemen zijn zo goed als ongesteeld en zitten in de bladoksels. Er is per bladoksel slechts 1 rood bloempje, een bloempje is 5-8 mm lang.
De blaadjes zijn smal en behaard, er zijn hooguit 3 paren kleine blaadjes per bladstengel.
Het vruchtbeginsel is omgeven door een gesloten meeldraadbuis. De vrucht is 1,5-3 cm lang en bevat 5-8 wrattige zaden.
Kenmerken van het geslacht Wikke  (Vicia) waartoe Lathyruswikke behoort.

Er zijn ongeveer 140 wikkesoorten. Ze komen voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Wikkes zijn kruidachtige planten, meestal met ranken waarmee ze naburige planten beklimmen. De namen Wikke en Vicia zijn dan ook etymologisch verwant met ′viere′, Latijn voor wikkelen of binden. De vruchten zijn peulen.

Belang voor de mens
De bekendste wikke is de tuinboon (Vicia faba). Het is de enige eetbare boon die van nature voorkomt in de Oude Wereld. Een aantal wikkesoorten, zoals voederwikke (Vicia sativa subsp. sativa) en bonte wikke (Vicia villosa), zijn op vele plaatsen in de wereld in cultuur als veevoer. De planten binden stikstof uit de lucht en zijn daardoor ook zeer geschikt als groenbemester en voor het produceren van plantaardige compost. De zaden worden vaak gebruikt in vogelvoer. (bron: Wiki)

SPECIFICATIES - lathyruswikke
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam lathyruswikke (Vicia lathyroïdes)
waar duin- en zandplantje
bloei april - juli
kleur rood
blad smal, behaard
vrucht cilindervormige, bruin-tot zwarte, gladde peul ,1 tot 3 cm lang. Zaden wrattig.