Krulzuring

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Krulzuring (Rumex crispus)

Krulzuring herken je aan het als boerenkoolblad gekroesde, langwerpige en smalle onderste blad. De bladsteel is aan de bovenzijde vlak.
Er zijn drie bloemdekslippen, deze zijn groenig van kleur en hebben alle meestal een knobbeltje. De bloemdekslippen zijn ongetand en min of meer eirond. De stengel kan tot 1 meter hoog worden.
Kenmerken van het geslacht Zuring  (Rumex) waartoe Krulzuring behoort.

De bloemen van dit geslacht hebben dunne steeltjes en hangen min of meer over in trossen of pluimen. Het zijn windbloemen. Ze zijn soms twee-, soms éénslachtig. De vrucht is driekantig en lijkt op een zaadje. Het wordt omsloten door vruchtdekslippen, de sterk uitgegroeide drie binnenste bloemdekslippen die als een soort vleugeltjes voor de verspreiding zorgen.
Het blad bevat zuringzout.
Er zijn veel bastaardsoorten zuring.

SPECIFICATIES - krulzuring
familieDuizendknoopfamilie (Polygonaceae)
info familieKruiden of klimmende planten. De bloemen zijn 2-slachtig. Er zijn meer of minder dan 6 bloemdekbladen. De bloeiende stengels zijn bebladerd. Soms is een deel van de bladen grondstandig. Er zijn 10 of minder meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. De bladeren staan verspreid. De stengel heeft op de knopen vliezige, stengelomvattende, tot een tuitje vergroeide steunblaadjes.

Tot deze familie behoren de Rumex (Zuring), Fallopia (Kielduizendknoop), Polygonum (Varkensgras), Fagopyrum (Boekweit) en Persicaria (Duizendknoop).
naam krulzuring (Rumex crispus)
waar zeer algemeen in bermen, weilanden en langs slootkanten
bloei mei - oktober
kleur groenig
blad donkergroen, langwerpig met gekroesde randen (doet aan boerenkoolblad denken), naar de top versmald, met korte steel
vrucht eenzadige dopvrucht, vruchtkleppen eirond tot rondachtig met gave rand, met knobbel