Kruipend zenegroen

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Kruipend zenegroen (Ajuga reptans)

Kruipend zenegroen bloeit, evenals Piramidezenegroen, in een min of meer losse, rechtopstaande schijnaar. De aar eindigt vrij abrupt net boven de voet, waar de aar bij het Piramidezenegroen tot aan de voet doorloopt.

De schutblaadjes zijn omgekeerd eirond, gaaf of iets gekarteld, soms wat blauw aangelopen. De bovenste schutbladen zijn korter dan de bloemen. Vergelijk het Piramidezenegroen waar ook de bovenste schutbladen langer zijn dan de bloemen.
De kelk is behaard, kort 5-tandig. De driehoekige tanden zijn even lang als de buis.
De kleine bovenlip is 2-spletig, de onderlip is lang, 3-lobbig. De middenlob is ingesneden.
De plant vormt lange, bovengrondse, bebladerde uitlopers.
De stengel heeft 2 behaarde en 2 kale zijden.

Kruipend zenegroen komt veel voor in schaduwrijke duinpannen, langs rivieren, op buitenplaatsen en in parken.

Vergelijk Piramidezenegroen
Kenmerkend voor het Piramidezenegroen zijn vooral de bloemen die verscholen zitten tussen de lange schutbladen. Andere kenmerken zijn het ontbreken van uitlopers en de rondom tot aan de voet behaarde stengel. De schijnaar loopt door tot aan het eind van de stengel. De bloemkroon is lichtblauw.
Piramidezenegroen groeit op schaduwrijke, grazige plekken, maar is in Nederland zeer zeldzaam.
Kenmerken van het geslacht Zenegroen  (Ajuga) waartoe Kruipend zenegroen behoort.

Het geslacht Zenegroen kan gele bloemen (Akkerzenegroen - A. chamaepitys) of blauwe bloemen (Kruipend Zenegroen (A. reptans), Harig zenegroen (A. genevensis), Piramidezenegroen (A. pyramidalis)) hebben. Harig zenegroen is bij ons alleen in Zuid-Limburg gevonden.
Blad gaaf, niet ingesneden
Blad ovaal
Meerdere bloemen in de oksels=ransen van 3 of meer
De bloemen hebben een nauwelijks te onderscheiden, ingesneden bovenlip, onderlip gespeten

SPECIFICATIES - kruipend_zenegroen
familieLipbloemfamilie (Labiatae of Lamiaceae)
info familieAlle planten uit deze familie hebben kruisgewijs staande bladeren en vierkante stengels. Het zijn over het algemeen kruidachtige planten. De bloemen staan in schijnkransen. De kelk is 5-10-tandig. Van de bloemen zijn de kroonblaadjes vergroeid tot 2 lippen, de bovenlip bestaat meestal uit 2 delen, de onderlip uit 3. Er zijn 4 meeldraden, 2 langere en 2 kortere of slechts 2. Er is 1 stijl met 2 stempels. De vrucht is een 4-delige splitvrucht.
naam kruipend_zenegroen (Ajuga reptans)
waar schaduwrijke duinpannen.
bloei april - augustus
kleur blauw-paars
blad vierkantig stengel, aan bovenzijde behaard
vrucht vierdelige splitvrucht; op de zaden zit een mierenbroodje.