Koningskaars

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Koningskaars (Verbascum thapsus)

De Koningskaars is een imposante, stralende verschijning in de zomerse duinen. De Koningskaars vormt in haar eerste jaar een rozet van grote, met witte viltharen beklede bladeren. In het tweede jaar schiet uit het midden van de rozet een onvertakte stengel op, de ′kaars′.
De stengel is bedekt met langwerpige, grijsgroene bladeren die bijna tot aan het volgende blad langs de stengel aflopen. Op deze manier wordt het regenwater naar de voet van de plant gevoerd, zodat er geen water verloren gaat. Het blad is aan beide zijden witviltig door een bekleding van boomvormig vertakte haren.
De gele bloemen staan dicht opeen in een lange aar.

De helmknoppen van de onderste 2 meeldraden lopen schuin af langs de helmdraad en zijn 3-4x zo lang als de kort aflopende helmknoppen.
De stempel loopt niet langs de stijl af en is knopvormig.
De bloemkroon is geel.

De Koningskaars bloeit van juli tot oktober op open, droge, kalkhoudende, omgewerkte, zandige grond en komt veel voor in de duinen.
Kenmerken van het geslacht Toorts  (Verbascum) waartoe Koningskaars behoort.

De soorten van dit geslacht bevatten geen tot weinig honing. Er bestaan veel bastaarden tussen de verschillende soorten, maar ze zijn meestal onvruchtbaar en komen derhalve in de natuur weinig voor.

Het blad staat verspreid. De kroonbuis is veel korter dan de slippen.

Alle meeldraden met dwars op de meeldraad geplaatste helmknoppen ==> Zwarte toorts, Paarse toorts, Vlokkige toorts, Melige toorts, Kandelaarstoorts.

Onderste 2 meeldraden met schuin langs de draad aflopende helmknoppen, bovenste 3 met dwars geplaatste helmknoppen ==> Mottenkruid, Keizerskaars, Koningskaars en Stalkaars

Het Mottenkruid heeft kaal blad en meestal alleenstaande bloemen in de oksels van schutbladen.
De overige 3 hebben dicht behaard tot viltig blad, ook zijn sterharen aanwezig. Bloemen in aarvormige kluwens. De 3 kortste meeldraden met wol.

koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars
Koningskaars Stalkaars Keizerskaars
blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad niet of kort aflopend
bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, met plotse, lange spits
bladvoet geleidelijk versmald bladvoet geleidelijk versmald bladvoet afgerond tot hartvormig
2 onderste helmdraden 3-4x zo lang als de kort aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden niet meer dan 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen
stamper knopvormig, niet aflopend langs de stijl stempel hartvormig, aflopend lang de stijl stempel aflopend lang de stijl, lijn-spatelvormig

SPECIFICATIES - koningskaars
familieHelmkruidfamilie (Scrophulariaceae)
info familieHet heeft nogal gerommeld binnen de Helmkruidfamilie, waardoor deze familie nu aanzienlijk kleiner is dan voorheen. Een groot aantal geslachten is nu ondergebracht bij de Weegbreefamilie (Plantaginaceae)en de Bremraapfamilie (Orobanchaceae).
Een opmerkelijke binnenkomer in de familie is de Buddleja (Vlinderstruik).

De belangrijkste geslachten zijn de Toorts (Verbascum) en het Helmkruid (Scrophularia).

Kenmerkend zijn een bovenstandig, 2-hokkig vruchtbeginsel en een bloembouw die varieert van regelmatig tot tweezijdig symmetrisch.
naam koningskaars (Verbascum thapsus)
waar droge, zonnige plaatsen; veel in de duinen
bloei juli - oktober
kleur geel-groen
blad zacht, viltig groen; onder de bloemtros langwerpig
vrucht doosvrucht met kleine zaadjes