Kleine ratelaar

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Kleine ratelaar (Rhinanthus minor)

De kelk- en schutbladen hebben ongeveer dezelfde donkere kleur als de gewone bladeren (vlg. de Grote ratelaar met bleekgroene kelk- en schutblsden).
De nerven en de getande bovenkant zijn vaak rood gekleurd (identieke kleur als het schutblad bij de Grote ratelaar).
De tandjes aan de bovenlip van de kroon zijn meestal kleurloos, zelden paars (paars en zelden wit bij de Grote Ratelaar)
De stempel steekt niet buiten de bloem uit (wel bij de Grote ratelaar)
De onderste driehoekige tanden van de schutbladen zijn vrij breed (hooguit driemaal zo lang als breed) (die van de Grote ratelaar zijn spits)
De kroonbuis is recht en de keel is open (afstaande onderlip) (gebogen kroonbuis met gesloten keel bij de Grote Ratelaar)
De derde soort, de harige Ratelaar, onderscheidt zich van de Grote ratelaar door de behaarde kelk.
Kenmerken van het geslacht Ratelaar  (Rhinanthus) waartoe Kleine ratelaar behoort.

De bladen staan kruiswijs. Er zijn vier kelkbladen. De bloemkroon is tweelippig. Er is geen opmerkelijk verschil tussen kelkbladen en gewone bladen. De kelk is plat en omgeeft de vrucht als een blaas. De zaden in de vrucht rammelen (vandaar de naam Ratelaar).

SPECIFICATIES - kleine_ratelaar
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam kleine_ratelaar (Rhinanthus minor)
waar weilanden, langs wegen en dijken
bloei mei - augustus
kleur geel
blad donkergroen, lijn-tot lancetvormig, getand
vrucht vrucht met rammelende zaden