Kleine ereprijs

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Kleine ereprijs (Veronica verna)

Er zijn zo'n 500 Veronica-soorten. De geslachtsnaam ′Veronica′ is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronicasoorten een menselijk gezicht onderscheiden. Ook staat ′Vera′ voor ′waarlijk′, en ′icon′ voor ′afbeelding′.
De bloemen van de Kleine ereprijs staan alleen en dicht op het blad en de stengel.
Kenmerkend zijn de veerdelige middelste en bovenste stengelbladen. Ook de onderste schutbladen zijn veerdelig.
De vrucht is breder dan lang en omgekeerd hartvormig.
De stijl is ongeveer 0,5 mm lang.
De Kleine ereprijs is in Nederland slechts van 1 plek bekend, ze groeit op droge, kalkrijke, grazige zandgrond.

De eveneens zeer kleine (bloemkroon 2-3 mm breed) Veldereprijs heeft gekarteld, eirond tot bijna cirkelrond blad. De plant is behaard en heeft bovenaan ook klierharen.
De vruchtstelen staan rechtop. De schutbladen zijn veel langer dan de vruchtstelen, de vruchtstelen zijn op hun beurt korter dan de vrucht. De kelk is na de bloei vergroot. De doosvrucht is omgekeerd hartvormig en ongeveer even lang als breed, de rand met lange klierharen. Stijl ongeveer 1 mm lang. Zaden met 1 vlakke of zwak bolle en 1 zwak bolle kant. De Veldereprijs groeit op open, omgewerkte grond in akkers en moestuinen, op muren en tussen plaveisel.
Kenmerken van het geslacht Ereprijs  (Veronica) waartoe Kleine ereprijs behoort.

De grootbloemige soorten worden meestal door zweefvliegen en graafbijtje bezocht, die met hun pootjes de meeldraden tegen het lichaam drukken.

SPECIFICATIES - kleine_ereprijs
familieWeegbreefamilie (Plantaginaceae)
info familieLeden van deze familie zijn land- of waterplanten. De bladen staan verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Het blad is enkelvoudig. Er zijn geen steunblaadjes. De bloemen zijn 1- of 2-slachtig. Er zijn 1-4 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-4-hokkig. De vrucht is een doosvrucht, nootje of 4-delige splitvrucht.

Tot deze familie worden tegenwoordig ook de Callitrichaceae (Sterrenkroosfamilie) en Hippuridaceae (Lidstengfamilie) gerekend.
naam kleine_ereprijs (Veronica verna)
waar zeldzaam, op open plaatsen op droge, kalkrijke, grazige zandgrond
bloei mei-juni
kleur bloemkroon 2-3 mm breed, stijl 0,5 mm
blad onderste en middelste stengelbladeren veerdelig
vrucht doosvrucht breder dan lang, omgekeerd hartvormig, zaden aan beide zijden vlak, 1 mm breed