Keizerskaars

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Keizerskaars (Verbascum phlomoides)

De Keizerskaars is iets minder imposant dan de Koningskaars, maar desalniettemin nadrukkelijk aanwezig met haar grote goudgele kluwens van bloemen.
Het verschil met de Koningskaars en de Stalkaars zie je vooral bij het blad. Anders dan bij die laatste 2 loopt het blad niet af op de steel tot aan het volgende blad. Ook is het blad anders van vorm - eirond met een plotselinge, lange spits, de bladvoet is afgerond tot hartvormig (vergelijk het eironde tot lancetvormige, lang aflopende blad dat geleidelijk versmalt aan de voet en een korte spits heeft).

De Keizerskaars bloeit van juli tot in augustus en is veel te vinden in de duinen.
Kenmerken van het geslacht Toorts  (Verbascum) waartoe Keizerskaars behoort.

De soorten van dit geslacht bevatten geen tot weinig honing. Er bestaan veel bastaarden tussen de verschillende soorten, maar ze zijn meestal onvruchtbaar en komen derhalve in de natuur weinig voor.

Het blad staat verspreid. De kroonbuis is veel korter dan de slippen.

Alle meeldraden met dwars op de meeldraad geplaatste helmknoppen ==> Zwarte toorts, Paarse toorts, Vlokkige toorts, Melige toorts, Kandelaarstoorts.

Onderste 2 meeldraden met schuin langs de draad aflopende helmknoppen, bovenste 3 met dwars geplaatste helmknoppen ==> Mottenkruid, Keizerskaars, Koningskaars en Stalkaars

Het Mottenkruid heeft kaal blad en meestal alleenstaande bloemen in de oksels van schutbladen.
De overige 3 hebben dicht behaard tot viltig blad, ook zijn sterharen aanwezig. Bloemen in aarvormige kluwens. De 3 kortste meeldraden met wol.

koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars koningskaars vs keizerskaars
Koningskaars Stalkaars Keizerskaars
blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad lang aflopend, tot aan volgende blad blad niet of kort aflopend
bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, spits bovenste bladen eirond, met plotse, lange spits
bladvoet geleidelijk versmald bladvoet geleidelijk versmald bladvoet afgerond tot hartvormig
2 onderste helmdraden 3-4x zo lang als de kort aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden niet meer dan 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen 2 onderste helmdraden 1.5-2x zo lang als de lang aflopende helmknoppen
stamper knopvormig, niet aflopend langs de stijl stempel hartvormig, aflopend lang de stijl stempel aflopend lang de stijl, lijn-spatelvormig

SPECIFICATIES - keizerskaars
familieHelmkruidfamilie (Scrophulariaceae)
info familieHet heeft nogal gerommeld binnen de Helmkruidfamilie, waardoor deze familie nu aanzienlijk kleiner is dan voorheen. Een groot aantal geslachten is nu ondergebracht bij de Weegbreefamilie (Plantaginaceae)en de Bremraapfamilie (Orobanchaceae).
Een opmerkelijke binnenkomer in de familie is de Buddleja (Vlinderstruik).

De belangrijkste geslachten zijn de Toorts (Verbascum) en het Helmkruid (Scrophularia).

Kenmerkend zijn een bovenstandig, 2-hokkig vruchtbeginsel en een bloembouw die varieert van regelmatig tot tweezijdig symmetrisch.
naam keizerskaars (Verbascum phlomoides)
waar op open, droge, kalkhoudende, omgewerkte, zandige grond, veel in de duinen
bloei juli - augustus
kleur goudgeel, soms wit
blad niet of kort aflopend op de steel, bovenste bladen eirond tot cirkelrond, plotseling versmald in lange spits met afgeronde tot hartvormige voet
vrucht doosvrucht met kleine zaadjes