Holwortel

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Holwortel (Corydalis cava)

De Holwortel is een 15-30 cm hoge stinzenplant. De roodpaarse (soms ook witte) bloemen hebben een stompe spoor. De spoor is niet omhoog gekromd zoals bij de Vingerhelmbloem (Corydalis solida). De schutblaadjes tussen de bloemen hebben een gave rand. Ook hierin verschilt de Holwortel van de Vingerhelmbloem die ingesneden schutblaadjes heeft. De knol is komvormig uitgehold en onregelmatig, soms is de knol ook van binnen hol. De stengel heeft geen schub vlakbij of in de grond zoals de Vingerhelmbloem.
Kenmerken van het geslacht Helmbloem  (Corydalis) waartoe Holwortel behoort.

Kruisbestuiving door insecten. Door druk op het tasje dat gevormd wordt door het binnenste paar kroonblaadjes, zakt dit neer en worden stamper en meeldraden zichtbaar. Het stuifmeel ligt dan al op de stempel en de bij wordt van onderen bestoven of hij geeft bij oudere bloemen vreemd stuifmeel af. Helmbloemen worden het meest bezocht door een wilde bij, de Sachem. Deze bij heeft lange haren aan de poten (mannetje).
Helmbloeden dragen glanzende zwarte zaden die een wit aanhangsel hebben waar mieren dol op zijn, zodat deze door het verslepen van de zaden voor de verspreiding ervan zorgen.

SPECIFICATIES - holwortel
familiePapaverfamilie (Papaveraceae)
info familieKenmerkend voor deze familie zijn de vier losse kroonbladen en twee kelkbladen die meestal afvallen bij het ontluiken van de bloemen. Er zijn talrijke meeldraden. Er is geen honing. De vruchtdoos is bolvormig met een deksel, of langwerpig en deze laatste springt met twee kleppen open zodat de zaden aan een raamlijst overblijven. Het gele of witte melksap is giftig.
naam holwortel (Corydalis cava)
waar vochtige, voedselrijke loofbossen met klei- en leemachtige grond, ook aan slootkanten, uitsluitend als stinzenplant
bloei april - mei
kleur roodpaars, ook wit
blad blauwgroen, dubbel drietallig, schutbladen eirond, schubvormig en met gave rand
vrucht doosvrucht