Hertshoornweegbree

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Hertshoornweegbree (Plantago coronopus)

De Hertshoornweegbree onderscheidt zich van de andere weegbreesoorten door het veerspletige blad.
Het is een soort van duin- en kustgebied. In het binnenland tegenwoordig ook op plaatsen waar gepekeld wordt in de winter.

De aarstelen van de Hertshoornweegbree zijn rolrond (vergelijk de gegroefde aarstelen van de Smalle weegbree).
De schutbladen zijn eirond en plotseling toegespitst.
De achterste kelkslippen hebben een vliezig gevleugelde, gewimperde kiel, de voorste zijn ongevleugeld. De kroonbuis is behaard.
De doosvrucht is eivormig en bevat 4-5 zaden.

De Hertshoornweegbree bloeit van juni tot september.
Kenmerken van het geslacht Weegbree  (Plantago) waartoe Hertshoornweegbree behoort.

De bloemen van de weegbree staan in een lang gesteelde, lange of korte aar. Meestal zijn er een stamper en meeldraden. De meeldraden komen meestal later tot ontwikkeling dan de stijl, zodat er uit een bloem of alleen 4 meeldraden steken, of alleen een stijl. Boven aan de aar zie je meestal alleen stijlen uitsteken, van onderen alleen meeldraden, of van onderen stijlen en de hogere bloemen zijn dan nog gesloten. De vrucht is een doosvrucht, die met een dekseltje openspringt. De bladeren staan meestal alle in een rozet, alleen bij de Zandweegbree staan de bladeren langs de stengel.
Het blad van de Hertshoornweegbree is veerspletig tot dubbel veerspletig. Het blad van de overige soorten is niet veerspletig.
De Zeeweegbree heeft lijnvormige bladeren en een behaarde kroonbuis.
De Smalle weegbree heeft lancet- tot lijnlancetvormige bladeren. De hoofdnerven van de bladeren zijn doorschijnend, er zijn geen dwarsnerven. De aarstelen zijn duidelijk gegroefd. De aren zijn eivormig tot cilindrisch. De overige soorten (Ruige weegbree, Grote Weegbree en Getande weegbree) hebben eironde bladeren.

SPECIFICATIES - hertshoornweegbree
familieWeegbreefamilie (Plantaginaceae)
info familieLeden van deze familie zijn land- of waterplanten. De bladen staan verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Het blad is enkelvoudig. Er zijn geen steunblaadjes. De bloemen zijn 1- of 2-slachtig. Er zijn 1-4 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-4-hokkig. De vrucht is een doosvrucht, nootje of 4-delige splitvrucht.

Tot deze familie worden tegenwoordig ook de Callitrichaceae (Sterrenkroosfamilie) en Hippuridaceae (Lidstengfamilie) gerekend.
naam hertshoornweegbree (Plantago coronopus)
waar open, vochtige tot droge, zilte of voedselrijke grond in het kust- en duingebied, groene stranden, zeedijken, schorren en kwelders, ook wel in het binnenland aan gepekelde wegen
bloei juni - september
kleur kroonbuis behaard, slippen witachtig
blad veerspletig tot dubbel veerspletig, bij kleine planten ook lijnvormig, weinig getand tot gaafrandig
vrucht doosvrucht eivormig