Heggenwikke

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Heggenwikke (Vicia sepium)

Meestal met 5 of minder bloemen, in kort gesteelde trosjes in de bladoksels. De ranken zijn lang en gekruld. De vlag en peul onbehaard.
Kenmerken van het geslacht Wikke  (Vicia) waartoe Heggenwikke behoort.

Er zijn ongeveer 140 wikkesoorten. Ze komen voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Wikkes zijn kruidachtige planten, meestal met ranken waarmee ze naburige planten beklimmen. De namen Wikke en Vicia zijn dan ook etymologisch verwant met ′viere′, Latijn voor wikkelen of binden. De vruchten zijn peulen.

Belang voor de mens
De bekendste wikke is de tuinboon (Vicia faba). Het is de enige eetbare boon die van nature voorkomt in de Oude Wereld. Een aantal wikkesoorten, zoals voederwikke (Vicia sativa subsp. sativa) en bonte wikke (Vicia villosa), zijn op vele plaatsen in de wereld in cultuur als veevoer. De planten binden stikstof uit de lucht en zijn daardoor ook zeer geschikt als groenbemester en voor het produceren van plantaardige compost. De zaden worden vaak gebruikt in vogelvoer. (bron: Wiki)

SPECIFICATIES - heggenwikke
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam heggenwikke (Vicia sepium)
waar heggen, ruigten, slootkanten
bloei mei tot augustus
kleur fletspaars met wit
blad meer dan 3 paar blaadjes aan de bladen
vrucht onbehaarde peul