Heen

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Heen (Bolboschoenus maritimus)

Heen heeft een scherp driekantige stengel. De bloeiwijze is korter dan de schutbladen en doet een beetje aan een schermpje of hoofdje denken. De aren zijn 1-2 cm lang en roestbruin gekleurd. De bloeiwijze bestaat uit 2 of meer aren.
De kafjes zijn eirond, aan de top ingesneden. In de insnijdingen zit een stekelpunt. Ze staan spiraalvormig in de aar.

Aan de voet van de bloeistengel staan 2 tegenover elkaar staande bladachtige schutbladen. De wortelstokken zijn plaatselijk knolvormig verdikt. De knollen zijn eetbaar.

Heen is een plant van natte, zoete tot eningszins zilte, zeer voedselrijke grond aan waterkanten, in sloten en op schorren en kwelders.

Heen wordt ook wel Zeebies genoemd.
Kenmerken van het geslacht Heen  (Bolboschoenus) waartoe Heen behoort.

De stengels en bladschijven zijn niet snijdend ruw aan de randen. Aan de voet van de stengel bevinden zich verdikkingen. De stengels hebben knopen. Er is geen tongetje. Het blad is gekield. De kafjes zijn spits en voorzien van borstels.

SPECIFICATIES - heen
familieCypergrassenfamilie (Cyperaceeën)
info familieGrasachtige planten. Stengel zonder knopen, gevuld, vaak driekantig. De bladen wortelstandig, met een gesloten bladschede, zonder tongetje, vaak ontbreekt de bladschijf en is er alleen een bladschede. De bloemen staan in aren, pluimen, speren of hoofdjes en zijn 1- of 2-slachtig.
Bij de 1-slachtige bloemen zitten er aan een stengel vaak zowel mannelijke als vrouwelijke aartjes. Iedere bloem staat in de oksel van een schutblaadje, het kafblaadje of kafje.
Bij 2-slachtige bloemen ontbreekt het bloemdek of dit bestaat uit borstels. Deze bloemen hebben 3 meeldraden en een stamper met 1 stijl en 2 of 3 stempels.

Sleutel tot de geslachten

Cypergrassen

- bloemen 1-slachtig, plant meestal 1-huizig => Zegge (Carex)

- Kafjes duidelijk in 2 rijen
--> aren minstens 5-bloemig, geen borstels, bloeiwijze schermvormig =>Cypergrassen

--> aren 2- of 3 bloemig, onderste 2-4 kafjes zonder bloem, borstels kort, bloeiwijze hoofdjesachtig ==> Knopbies

- Kafjes spiraalvormig verdeeld

--> bloeiwijze bestaat uit 1 eindelingse aar, schutblad blad- of stengelachtig, korter dan de aar ==> Vlottende bies, Veenbies, Waterbies

Waterbies --> alle bladscheden zonder bladschijf, borstels met omlaag gerichte tandjes

- bloeiwijze bestaat uit meerdere aren

- Bloeiwijze met 2 tegenoverstaande bladachtige schutbladen

=> Heen, Bosbies

- Schutblad stengelachtig

--> schutblad stengelachtig, bloeiwijze eindelings, plant met normale stengelbladen ==> Snavelbies

- Geen stengelbladen, bloeiwijze schijnbaar zijdelings door rechtopstaande schutblad ==> Borstelbies, Kogelbies, Bies, Ribbelbies

==> Bies - plant met wortelstokken

Verschil Russenfamilie en Cypergrasfamilie

6 bloemdekbladen, in 2 kransen, 1 stijl met 3 stempels ==> Russenfamilie
Geen bloemdekbladen of alleen haren of schubben, 0 stijlen, 2 of 3 stempels
naam heen (Bolboschoenus maritimus)
waar waterkant, vooral veel langs brak water
bloei juni - augustus
kleur roestbruin
blad blad lang, tot 7 mm breed.
vrucht nootje, 3 cm lang, glanzend briun