Harige ratelaar

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus)

De Harige ratelaar lijkt in alles op de Grote ratelaar, alleen is de kelk dicht bezet met meercellige haren. De stengel is vooral bovenaan rondom behaard. De schutbladen zijn gelig groen en hebben korte, driehoekige tanden. De bloemkroon is 1,5-2,5 cm lang en heeft een gesloten keel. De tanden van de bovenlip zijn ca. 2 mm lang en meestal paars gekleurd.
Kenmerken van het geslacht Ratelaar  (Rhinanthus) waartoe Harige ratelaar behoort.

De bladen staan kruiswijs. Er zijn vier kelkbladen. De bloemkroon is tweelippig. Er is geen opmerkelijk verschil tussen kelkbladen en gewone bladen. De kelk is plat en omgeeft de vrucht als een blaas. De zaden in de vrucht rammelen (vandaar de naam Ratelaar).

SPECIFICATIES - harige_ratelaar
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam harige_ratelaar (Rhinanthus alectorolophus)
waar vrij vochtige, kalkrijke grond op grazige hellingen
bloei mei - juli
kleur geel
blad tegenover elkaar staande bladeren, langwerpig tot eirond, getand en bleekgroen.
vrucht doosvrucht