Hangende zegge

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Hangende zegge (Carex pendula)

Een van de weinige zegge-soorten die vrij gemakkelijk te herkennen is aan de fraaie hangende vorm.
Het vruchtbeginsel heeft 3 stempels. Het nootje in het urntje is driekantig. Er is een cladoprofyllum (een klein, tuitvormig, vliezig schutblad dat de steel van het aartje omgeeft).
De bladschede en bladschijf zijn kaal, evenals de urntjes.
De eindelingse aar is geheel mannelijk.
De snavel van het urntje is onduidelijk of zeer kort, afgeknot, niet of nauwelijks 2-tandig. De urntjes hebben 2 duidelijke nerven en zijn 3-3,5 mm lang en 1 mm breed, naar de top toe geleidelijk versmald.
Vrouwelijke aren 4-12 cm lang en ongeveer 5 mm dik en dichtbloemig, de steel ervan is ruw. Schutblad van de onderste aar met een 5-10 cm lange schede.
De stengel is in het midden 2-3 mm dik.
Kenmerken van het geslacht Zegge  (Carex) waartoe Hangende zegge behoort.

Een van de moeilijkste geslachten om te determineren. Er bestaan tal van bastaarden en tussenvormen. Ter onderscheiding gebruikt men de verschillen in groeiwijzen (zodevormend of met uitlopers), bebladering, de verdeling van mannelijke en vrouwelijke bloemen en vooral in de vorm en kleur van de kafschubben en van het urntje. In moerassen steken sommige soorten als dikke en hoge pollen uit, een soort eilandjes in de modder (belten of bulten).

De bloemen van de Carex-soorten zijn eenslachtig. De manneijke bloemen bestaan uit slechts 3 meeldraden, de vrouwelijke uit een kroesvormig omhulsel dat het vruchtbeginsel met de 2-3 stempels nauw omsluit en er mee tot een schijnvrucht uitgroeit (urntje). De vrucht is een dopvrucht.

SPECIFICATIES - hangende_zegge
familieCypergrassenfamilie (Cyperaceeën)
info familieGrasachtige planten. Stengel zonder knopen, gevuld, vaak driekantig. De bladen wortelstandig, met een gesloten bladschede, zonder tongetje, vaak ontbreekt de bladschijf en is er alleen een bladschede. De bloemen staan in aren, pluimen, speren of hoofdjes en zijn 1- of 2-slachtig.
Bij de 1-slachtige bloemen zitten er aan een stengel vaak zowel mannelijke als vrouwelijke aartjes. Iedere bloem staat in de oksel van een schutblaadje, het kafblaadje of kafje.
Bij 2-slachtige bloemen ontbreekt het bloemdek of dit bestaat uit borstels. Deze bloemen hebben 3 meeldraden en een stamper met 1 stijl en 2 of 3 stempels.

Sleutel tot de geslachten

Cypergrassen

- bloemen 1-slachtig, plant meestal 1-huizig => Zegge (Carex)

- Kafjes duidelijk in 2 rijen
--> aren minstens 5-bloemig, geen borstels, bloeiwijze schermvormig =>Cypergrassen

--> aren 2- of 3 bloemig, onderste 2-4 kafjes zonder bloem, borstels kort, bloeiwijze hoofdjesachtig ==> Knopbies

- Kafjes spiraalvormig verdeeld

--> bloeiwijze bestaat uit 1 eindelingse aar, schutblad blad- of stengelachtig, korter dan de aar ==> Vlottende bies, Veenbies, Waterbies

Waterbies --> alle bladscheden zonder bladschijf, borstels met omlaag gerichte tandjes

- bloeiwijze bestaat uit meerdere aren

- Bloeiwijze met 2 tegenoverstaande bladachtige schutbladen

=> Heen, Bosbies

- Schutblad stengelachtig

--> schutblad stengelachtig, bloeiwijze eindelings, plant met normale stengelbladen ==> Snavelbies

- Geen stengelbladen, bloeiwijze schijnbaar zijdelings door rechtopstaande schutblad ==> Borstelbies, Kogelbies, Bies, Ribbelbies

==> Bies - plant met wortelstokken

Verschil Russenfamilie en Cypergrasfamilie

6 bloemdekbladen, in 2 kransen, 1 stijl met 3 stempels ==> Russenfamilie
Geen bloemdekbladen of alleen haren of schubben, 0 stijlen, 2 of 3 stempels
naam hangende_zegge (Carex pendula)
waar natte grond langs bronnen en beekjes in loofbossen
bloei mei - juni
kleur -
blad 1-1,5 cm breed, licht- of grasgroen
vrucht dopvrucht