Grote kattenstaart

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Grote kattenstaart (Lythrum salicara)

De Grote kattenstaart is een forse plant die evenals het Wilgenroosje aan de waterkant groeit. Het blad staat meestal kruisgewijs of in kransen van 3, het is elliptisch tot lancetvormig en doet wat aan het blad van de Katwilg denken. De bloemen staan in schijnkransen aan de top van een aar. De bloemen zijn 5- of 6-tallig. Er zijn twee kransen van 5 meeldraden bij de 5-tallige bloemen en 2 kransen van 6 meeldraden bij de 6-tallige bloemen.
De lengte van de meeldraden en stijlen kan variëren. Planten met bloemen met een lange stijl hebben kortere meeldraden, terwijl planten met een korte stijl juist langere meeldraden hebben. Bij planten met een middellange stijl is 1 krans van meeldraden kort en 1 krans van meeldraden lang. Op deze manier kan kruisbestuiving plaatsvinden. Men noemt dit tristylie.
De 5 of 6 kroonbladen zijn paarsrood en 7-10 mm lang.

De Grote kattenstaart kun je qua kleur misschien verwisselen met het Harig wilgenroosje. Als je de planten echter van dichtbij bekijkt, zie je dat ze totaal niet op elkaar lijken.
De bloemen van het Harig wilgenroosje herken je eigenlijk direct aan het witte kruisje in het midden van de bloem (gevormd door de 4 stempellobben).
De Grote kattenstaart groeit aan de waterkant en op natte, voedselrijke grond in natte graslanden, veenmoerassen, lichte loofbossen, rietlanden en in duinvalleien. De Grote kattenstaart - een bezienswaardigheid
Na de bollenvelden en de bloeiende heide biedt het Vogelmeer nu de Grote-katttenstaartvelden en net zoals bij de bollenvelden en de heide verdringen fietsers en wandelaars zich welhaast om het fraaie plaatje vast te leggen. Grappig! Op foto′s uit 2010 staat er her en der een kattenstaart tussen de andere oeverplanten. The survival of the fittest is duidelijk in het voordeel van de Grote kattenstaart uitgevallen.
Kenmerken van het geslacht Kattenstaart  (Lythrum) waartoe Grote kattenstaart behoort.

Verscheidene soorten van dit geslacht vertonen trimorphie: van de 12 meeldraden zijn er 6 korter dan de overige, terwijl de stijl ook weer in lengte verschilt.
De helmknopjes van de lange meeldraden zijn groen, de andere zijn geel. Goed zaad wordt alleen gevormd als het stuifmeel van een helmknopje komt dat op gelijke hoogte met de stempel staat. Aangezien elke plant maar 1 soort bloemen heeft, moet de stuifmeel wel van een andere plant komen.

SPECIFICATIES - grote_kattenstaart
familieKattenstaartfamilie (Lythraceae)
info familieGrondgetal van kelk en kroon meestal 6. De kelk is vergroeidbladig en blijft na de bloei. De kroon is losbladig; 1 stijl, vruchtbeginsel bovenstandig. Bladen kruisgewijs of in kransen geplaatst
naam grote_kattenstaart (Lythrum salicara)
waar aan de waterkant en op natte, voedselrijke grond in natte graslanden, veenmoerassen, lichte loofbossen, rietlanden en in duinvalleien.
bloei juni - september
kleur paarsrood
blad lancetvormig tot eirond
vrucht zaad