Groot warkruid

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Groot warkruid (Cuscuta europaea)

De bloem van Groot warkruid heeft 2 stijlen, de stempels zijn lang en smal. De kelkslippen liggen tegen de kroonbuis aan en zijn stomp. De buis van de bloemkroon is eerst klokvormig, later kroesvormig, de buis is ongeveer even lang of iets langer dan de slippen, die driehoekig en vrij spits of stomp zijn.
Onder de meeldraden bevinden zich aan de binnenzijde van de bloemkroon uitgroeisels: dit noemt men kroonschubben. Bij Groot warkruid zijn deze kroonschubben weinig ontwikkeld en ze staan rechtop. (vergelijk Klein warkruid waarvan de kroonschubben vrij groot zijn en over het vruchtbeginsel heen gebogen staan).
Groot warkruid groeit bij voorkeur op brandnetel en hop, maar ook op veel andere planten. Klein warkruid vind je vooral op heide en tijm (ook wel op brem, tormentil, walstro, klaver, bosbes e.a.)
Kenmerken van het geslacht Warkruid  (Cuscuta) waartoe Groot warkruid behoort.

Planten van dit geslacht hebben een dunne stengel zonder goed ontwikkelde bladen. Er zijn alleen wat kleine schubjes. De kleine bloempjes staan in dichte groepjes bijeen.
Ze halen hun voedsel uit andere planten door middel van boorworteltjes (het zijn dus parasieten). De kiemplant heeft geen zaadlobben, maar een worteltje dat afsterft zodra het stengeltje zich om een geschikte plant heeft geslingerd.

SPECIFICATIES - groot_warkruid
familieWindefamilie (Convolvulaceae)
info familieSlingerplanten die zich links om andere voorwerpen heen winden. Bloemen 5-tallig.
naam groot_warkruid (Cuscuta europaea)
waar Woekert vooral op Grote brandnetel en hop, maar ook op wilgen, meidoorn, rozen, kornoelje, distels, grassen enz.
bloei juni - september
kleur geelachtig wit of roodachtig
blad blad hooguit een klein schubje
vrucht bolvormige vrucht, naar boven toe vaak kegelvormig versmald, aan de voet regelmatig overdwars openspringend