Gewone smeerwortel

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gewone smeerwortel (Symphytum officinale)

Een ruwharige plant met hangende bijenbloemen en een rijk vertakte stengel. De bovenste bladen zijn ongesteeld en zetten zich een stuk langs de stengel voort.
Ontloken bloemen aan de laagste schichten, d.w.z. op de aanvliegroute van de insecten. De wijd-buisvormige bloemen hebben spitse, ingesloten keelschubben en korte driehoekige teruggekromde tanden.
De wortel bevat gom die met water een slijmerig vocht levert (smeerwortel!) en wordt nogal eens als geneesmiddel gebruikt.
Kenmerken van het geslacht Smeerwortel  (Symphytum (Smeerwortel)) waartoe Gewone smeerwortel behoort.

Sleutelen:
  • Ruwbladigen
  • Niet geel of oranje van kleur
  • Meeldraden steken niet naar buiten
  • De bloemkroonbuis is door kroonschubben of haarbosjes gesloten; soms kan men er wel een eindje in zien, maar de helmknopjes zijn toch bedekt. De bloemkroon heeft de vorm van een tamelijk wijde buis, met de opening omlaag.

SPECIFICATIES - gewone_smeerwortel
familieRuwbladigenfamilie (Boraginaceeën)
info familieDe familie is duidelijk te herkennen aan de in schichten geplaatste bloemen, d.w.z. in twee rijen, naast elkaar, afwisselend naar rechts- en linksboven gericht.
Deze schichten zijn vaak aan de top opgerold en ontrollen zich tijdens het ontluiken.
De bladen zijn vaak ruw- , maar ook zachtharig of zelfs onbehaard.
Het vruchtbeginsel is duidelijk van buiten in vieren gedeeld met de stijl in het midden. Hieruit ontstaat een splitvrucht die in vier op zaden lijkende dopvruchtjes uiteenvalt. Dit kenmerk zie je ook bij de Lipbloemigen, maar ze onderscheiden zich van deze door de nooit regelmatig kruiswijs staande bladen en door de 5 meeldraden.
Veel soorten hebben naar binnen uitstekende plooien in de bloemkroon, de zgn. kroonschubben, die dikwijls de stamper en meeldraden bijna geheel overdekken
Ruwbladigen hebben opvallende bloemen en worden druk bezocht door insecten.
Aan de dopvruchtjes zitten vaak weerhaakjes.
naam gewone_smeerwortel (Symphytum officinale)
waar vochtig grasland, waterkant enz.
bloei mei - augustus
kleur rood, paars, wit of geelwit
blad bovenste stengelbladen lancetvormig, onderste eirond tot lancetvormig. Langaflopend
vrucht glad, zwart, glanzend nootje