Gewone ereprijs

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gewone ereprijs (Veronica Chamaedrys)

Er zijn zo'n 500 Veronica-soorten. De geslachtsnaam ′Veronica′ is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van de lijdende Christus bette, op de doek zouden de gelaatstrekken van Jezus zijn achtergebleven, met een beetje (veel) verbeeldingskracht kan men in de bloem van een aantal Veronicasoorten een menselijk gezicht onderscheiden. Ook staat ′Vera′ voor ′waarlijk′, en ′icon′ voor ′afbeelding′.
Kenmerkend voor de Gewone ereprijs is de stengel die 2 overlangse rijen van haren heeft. De blaadjes zijn niet of nauwelijks gesteeld en aan de voet het breedst. De hemelsblauwe of paarsachtige bloemen hebben een smal wit randje. De kelk is 4-slippig.
De mannetjesereprijs heeft niet 2 van die overlangse rijen van haren, maar is rondom behaard. De bloemen staan op korte steeltjes en hebben kleine, smalle schutblaadjes aan hun voet. Er zijn duidelijke trossen. De bloemkroon is lichtpaars, soms vleeskleurig of wit. Mannetjesereprijs groeit vooral op droge zandgrond.
Kenmerken van het geslacht Ereprijs  (Veronica) waartoe Gewone ereprijs behoort.

De grootbloemige soorten worden meestal door zweefvliegen en graafbijtje bezocht, die met hun pootjes de meeldraden tegen het lichaam drukken.

SPECIFICATIES - gewone_ereprijs
familieWeegbreefamilie (Plantaginaceae)
info familieLeden van deze familie zijn land- of waterplanten. De bladen staan verspreid, tegenoverstaand of in kransen. Het blad is enkelvoudig. Er zijn geen steunblaadjes. De bloemen zijn 1- of 2-slachtig. Er zijn 1-4 meeldraden. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1-4-hokkig. De vrucht is een doosvrucht, nootje of 4-delige splitvrucht.

Tot deze familie worden tegenwoordig ook de Callitrichaceae (Sterrenkroosfamilie) en Hippuridaceae (Lidstengfamilie) gerekend.
naam gewone_ereprijs (Veronica Chamaedrys)
waar algemeen tussen gras, langs wegen en boskanten
bloei mei - augustus
kleur lichtblauw, donkerder geaderd
blad min of meer getand, anderhalf tot twee maal zo lang als breed, bij de voet het breedst, niet of nauwelijks gesteeld
vrucht doosvrucht