Gewone agrimonie

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gewone agrimonie (Agrimonia Eupatoria)

De Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) is een ranke plant met gele bloemetjes uit de Rozenfamilie. Ze groeit vaak op matig droge tot vochtige, vaak kalkhoudende grond op licht beschaduwde plaatsen tussen licht struikgewas op dijken en bermen

De stengel van Agrimonie is behaard en weinig vertakt. De bloemen staan in vele lange aren aan de top van de stengel. De knoppen gaan van juni tot in de herfst van beneden naar boven open. De bloemen zijn stervormig en roodgeel van kleur. Het blad is langwerpig en gedeeld, sterk behaard en vaak kleverig. De Gewone agrimonie kan tot 1,5 m hoog worden.
De kelk van Agrimonie is ruw behaard en heeft groeven en stekels (klitten). De blaadjes hebben aan de onderzijde weinig kliertjes (de Welriekende agrimonie heeft vele, gele kliertjes). De rijpe vruchtkelk heeft duidelijke groeven die tot aan de voet doorlopen. De buitenste stekels staan rechtop of schuin omhoog.
De naam van deze plant zou afgeleid zijn van het Griekse ′argemone′ dat staat voor planten met een genezende werking op de ogen. Een andere verklaring voor de naam is de samenstelling uit het Griekse ′agros′ en ′monas′ wat ′eenzaam in het veld′ betekent. Agrimonie is een heilzaam kruid, omdat het veel bitter- en looistoffen bevat; het werd dan ook bij tal van aandoeningen gebruikt.

De Welriekende agrimonie (Agrimonia procera) is een rode lijst soort en komt voor op min of meer vochtige, vaak leemhoudende grond langs lichte loofbossen, in licht struikgewas en in licht beschaduwde bermen.
Gewone agrimonie - onderste rij stekels van de rijpe schijnvrucht schuin tot ca. recht afstaand, niet teruggebogen
Welriekende agrimonie - onderste rij stekels van de rijpe schijnvrucht teruggebogen.

Gewone agrimonie - stengel zeer dicht bezet met korte klierloze haren (+ lange klierloze haren)
Welriekende agrimonie - stengel zeer dicht bezet met korte klierharen

Gewone agrimonie - blaadjes aan de onderzijde zonder of met weinig korte, kleurloze klieren en lange haren
Welriekende agrimonie - blaadjes aan de onderzijde met veel korte, na drogen goudgele klieren en lange haren
Kenmerken van het geslacht Agrimonie  (Agrimonia) waartoe Gewone agrimonie behoort.

-

SPECIFICATIES - gewone_agrimonie
familieRozenfamilie (Rosaceae)
info familieBloemen uit de Rozenfamilie hebben vrije kroonbladen en met stekels bezette stengels.
Het is een uitgebreide familie, waarvan de leden vaak eetbare vruchten dragen. Behalve de rozen met hun rijk aan vitamine C zijnde rozenbottels behoren ook de braam, de mispel, dwergkwee, peer, appel, vuurdoorn, meidoorn en lijsterbes tot de club. Meer kruidachtige soorten zijn agrimonie, pimpernel, vrouwenmantel, nagelkruid en ganzerik. En natuurlijk de aardbei!
naam gewone_agrimonie (Agrimonia Eupatoria)
waar dijken en wegen, duinen
bloei juni - september
kleur geel
blad afgebroken geveerd, elliptisch, bezet met kliertjes en lange haren
vrucht schijnvrucht, gegroefd en met haakjes