Gevlekte rupsklaver

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica)

De Gevlekte rupsklaver heeft 3 blaadjes, op de blaadjes zit een paarse vlek.
De bloemen zijn geel en staan in korte trossen.
De vrucht is niervormig en heeft stekels. De aderen van de windingen op de vrucht zijn boogvormig tot S-vormig gekromd. De stekels zijn onderaan afgeplat en gegroefd. Verschil met Sikkelklaver
Bloemen groter. De vrucht is ongestekeld. Op vochtige tot droge, meestal kalkhoudende, grazige zandgrond op rivierduinen en -dijken, ook in de binnenduinen.
Kenmerken van het geslacht Rupsklaver  (Medicago) waartoe Gevlekte rupsklaver behoort.

De Rupsklaver behoort tot de Vlinderbloemfamilie. Het zijn niet-rankende planten. Blad samengesteld, bestaande uit 3 kleine blaadjes.
De bloemen niet opvallend groot.
Tot dit geslacht behoren de paarsblauwe Luzerne, de gele Sikkelklaver, Hopklaver en de Rupsklaver.
Let voor de determinatie vooral op de kenmerken van de vruchtjes.

SPECIFICATIES - gevlekte_rupsklaver
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam gevlekte_rupsklaver (Medicago arabica)
waar op vochtige, voedselrijke grond opo dijken en in bermen, vooral op klei
bloei april - oktober
kleur geel
blad 3-tallig, met kenmerkende paarse vlek
vrucht vrucht niervormig, aderen op windingen van de vrucht boogvormig, vrucht met stekels