Gevlekt longkruid

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis)

Aan de sterk vertakte wortelstok zitten korte, niet-bloeiende takken en langere, 1-3 dm hoge bloeistengels. De niet-bloeiende takken hebben breed eivormige, spitse, gesteelde bladen. De bladsteel heeft een smalle vleugelrand. De voet van de bladschijf is breed tot hartvormig, in de basis plotseling versmald.
De bladen van de bloeistengel zijn ongesteeld en ongeveer 1,5 maal zo lang als breed.
Kenmerken van het geslacht Longkruid  (Pulmonaria) waartoe Gevlekt longkruid behoort.

Dit geslacht kent dimorphie: sommige planten hebben bloemen met een lange stijl en korte meeldraden, andere een korte stijl met lange meeldraden. Daar bestuiving plaatsvindt vanuit helmknopjes die op gelijke hoogte met de stempel staan, vindt er nooit bestuiving met eigen stuifmeel.

SPECIFICATIES - gevlekt_longkruid
familieRuwbladigenfamilie (Boraginaceeën)
info familieDe familie is duidelijk te herkennen aan de in schichten geplaatste bloemen, d.w.z. in twee rijen, naast elkaar, afwisselend naar rechts- en linksboven gericht.
Deze schichten zijn vaak aan de top opgerold en ontrollen zich tijdens het ontluiken.
De bladen zijn vaak ruw- , maar ook zachtharig of zelfs onbehaard.
Het vruchtbeginsel is duidelijk van buiten in vieren gedeeld met de stijl in het midden. Hieruit ontstaat een splitvrucht die in vier op zaden lijkende dopvruchtjes uiteenvalt. Dit kenmerk zie je ook bij de Lipbloemigen, maar ze onderscheiden zich van deze door de nooit regelmatig kruiswijs staande bladen en door de 5 meeldraden.
Veel soorten hebben naar binnen uitstekende plooien in de bloemkroon, de zgn. kroonschubben, die dikwijls de stamper en meeldraden bijna geheel overdekken
Ruwbladigen hebben opvallende bloemen en worden druk bezocht door insecten.
Aan de dopvruchtjes zitten vaak weerhaakjes.
naam gevlekt_longkruid (Pulmonaria officinalis)
waar schaduwrijke, kalkrijke bossen
bloei maart - mei
kleur rood tot paarsachtig blauw
blad blad met witachtige vlekken
vrucht splitvrucht