Geelhartje

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Geelhartje (Linum catharicum)

Geelhartje is een tenger plantje met een draadvormige stengel die naar boven toe gaffelvormig is vertakt. Geelhartje herken je vooral aan de witte bloempjes met opvallend geel hartje. De spitse bladen staan twee aan twee tegenover elkaar. De onderste zijn omgekeerd eirond, de bovenste langwerpig-lancetvormig. De kelkbladen zijn langwerpig, de bloemkroonbladen zijn klein en toegespitst. Geelhartje is te vinden op vochtige zand- en veengronden.
Kenmerken van het geslacht Vlas  (Lineum) waartoe Geelhartje behoort.

Een soortenrijk geslacht dat vooral langs de Middellandse Zee te vinden is.

SPECIFICATIES - geelhartje
familieVlasfamilie (Linaceae)
info familieLeden van deze familie hebben vijf- of viertallige bloemen met één krans van meeldraden, die aan de voet iets vergroeid zijn. Het blad is enkelvoudig, niet ingesneden en meestal zeer smal. Hierin verschillen ze van de Klaverzuring- en Ooievaarsbekfamilie.
De vezels van vlas worden al duizenden jaren gebruikt voor linnen en de zaden leveren lijnzaadolie. In Nederland komen voor: het Geelhartje (Linum catharticum), Vlas (L. usilatissimum) en de dwergvlas (Radiola linoides).
naam geelhartje (Linum catharicum)
waar vochtige zand- en veengronden, duinvalleien
bloei juni - augustus
kleur wit
blad blad twee aan twee tegenover elkaar, spits, onderste omgekeerd eirond
vrucht doosvrucht