Eenbes

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Eenbes (Paris quadrifolia)

Een bijzondere plant met haar 1 besje, haar lange, puntige meeldraden, haar lange, in 2 kransen staande bloemblaadjes en haar dikke blauwzwarte bes met vier lange stempels.
De eenbes groeit met een rechte stengel vanuit een kruipende wortelstok. Aan de top zit een krans van 4 brede, omgekeerd eironde bladen. Daarboven zit 1 bloem. De bloem bestaat uit 2 kransen van 4 groene, lange bloemdekblaadjes. De bloemdekblaadjes in de buitenste krans zijn breder dan die in de binnenste krans. Opvallend zijn de lange, puntige meeldraden met de naar binnen toe openspringende helmhokjes, evenals de lange stempels op de vrucht.
Kenmerken van het geslacht Eenbes  (Paris) waartoe Eenbes behoort.

Bloem bestaat uit 4 afzonderlijke blaadjes die tot onder toe helemaal vrij zijn van elkaar. De bloemen staan alleen. De kroonblaadjes zijn ongedeeld en zijn ongesteeld.

SPECIFICATIES - eenbes
familieEenbesfamilie (Melanthiaceae)
info familieKruidachtige, overblijvende planten met wortelstokken. Het blad is enkelvoudig, 3-nervig. De bladen zijn in een krans. De bloemen zijn regelmatig van vorm, 2-slachtig en alleenstaand.
De 8 bloemdekbladen staan vrij in 2 kransen. Er zijn 8 meeldraden. De helmhokjes springen naar binnen toe open. De helmhokjes zijn verbonden door een sterk verlengd helmbindsel. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 4- of 5-hokkig en heeft 1 korte stijl en 4 (5) lange stempels. De vrucht is een openspringende bes.
naam eenbes (Paris quadrifolia)
waar op vochtige tot vrij natte, voedselrijke grond in loofbossen
bloei eind april - juni
kleur groen
blad 4 (soms 5) bladen in een krans, breed elliptisch tot omgekeerd-eirond, kort toegespitst, bijna zittend
vrucht 1 dikke, blauwzwarte bes