Duizendblad

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Duizendblad (Achillea millefolium)

Duizendblad is een plant van bermen en ruigten. Ze bloeit van half juni tot in november en valt dan meestal weinig op tussen de imposantere schermbloemigen die de bermen toch al wit kleuren. Het Duizendblad is geen schermbloemige, maar een composiet. De bloemen staan in tuiltjes die weer bestaan uit hoofdjes met lint- en buisbloemen. De omwindselblaadjes doen wat fors aan vergeleken met de kleine bloemhoofdjes. De lintbloemen zijn wit met soms een rozig zweempje. De buisbloemen zijn wat gelig.

Maar je herkent het Duizendblad vooral aan het blad. Dat blad lijkt uit wel ′duizend′ fijne blaadjes te bestaan doordat het dubbel geveerd is. De bladen staan twee aan twee tegenover elkaar.

Duizendblad - typisch zo′n plant waar je aan voorbij loopt, maar die het zeker waard is om eens nader te bekijken.
Kenmerken van het geslacht Duizendblad  (Achillea) waartoe Duizendblad behoort.

-

SPECIFICATIES - duizendblad
familieComposietenfamilie (Compositae of Asteraceae:)
info familieDe Composietenfamilie is op de Orchideeënfamilie na de grootste plantenfamilie. Meer dan een tiende deel van onze inlandse soorten behoren tot deze groep. Kenmerkend voor deze familie is de samenstelling van de bloem: elke ′bloem′ bestaat uit een aantal kleine bloempjes. Die kleine bloempjes hebben niet ieder een eigen kelk, maar ze worden bijeengehouden door een korfje of omwindsel van blaadjes. Zie voor meer informatie over deze familie Infoteksten/gele composieten elders op deze site.
naam duizendblad (Achillea millefolium)
waar overal
bloei juni - oktober
kleur lintbloemen wit, buisbloemen geelachtig wit -roze
blad 2-3voudig veerdelig, aan bovenzijde behaard
vrucht zaad