Duingentiaan

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Duingentiaan (Gentiana uliginosa)

De Duingentiaan wordt in Nederland beschouwd als een ondersoort van de Slanke gentiaan (C. amarella). De Duingentiaan is aanzienlijk kleiner dan de Slanke gentiaan, ze wordt hooguit 15 cm hoog. Er zijn 0-2 stengelleden en het eindstengellid heeft een lengte die meer dan 50% van de totale steellengte in beslag neemt. De bloemen zijn 9-22 mm groot, de slippen 3-7 mm. De kelkslippen zijn van ongelijke lengte, bij de Slanke gentiaan zijn alle kelkslippen even lang.
Kenmerken van het geslacht Gentiaan  (Gentiana) waartoe Duingentiaan behoort.

Meestal 5-tallige bloemen. Blad aan de voet niet samengegroeid. Geen schroefvormige helmknopjes.

SPECIFICATIES - duingentiaan
familieGentiaanfamilie (Gentianaceae)
info familieDe bladen van deze planten staan tegenover elkaar, ze zijn enkelvoudig, met een gave rand en ze hebben geen steunblaadjes.
De bloemen zijn 2-slachtig en regelmatig van vorm. De kelk heeft 4 of 5 (tot 12) tanden of slippen. De bloemkroon heeft 4 of 5 slippen. In de knop liggen de kroonslippen rechts gedraaid, d.w.z. de rechterrand ligt boven op de volgende slip. Vergelijk het maar met een opgerolde paraplu.

Er zijn 4 of 5 (tot 12) meeldraden, deze zijn ingeplant op de bloemkroon en wisselen af met de kroonslippen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, 1- of 2-hokkig, met wandstandige zaadlijsten en talrijke zaadknoppen. Er is 1 of geen stijl. De stempel is knopvormig of 2-spletig. De vrucht is een doosvrucht of bes.
naam duingentiaan (Gentiana uliginosa)
waar duinvalleien
bloei juli - oktober
kleur dof roodachtig paars
blad langwerpig-eirond
vrucht ziitende doosvrucht